YAKUP ALPER VARIŞ

Doç.Dr. YAKUP ALPER VARIŞ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR


YayınlarKonserler
1) OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası Canik Uluslararası Müzik Festivali Viyola ve Şan Dinletisi, 4 / 2018, Atakum Gençlik Merkezi/Samsun [Uluslararası]

2) OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası Canik Uluslararası Müzik Festivali Konseri, 4 / 2018, Canik Kültür Merkezi [Uluslararası]

3) OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Türk Müziği Konseri, 4 / 2018, OMÜ Atatürk Kültür Merkezi [Ulusal]

4) İpekyolu Orkestrası, 7 / 2017, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC [Uluslararası]

5) İpekyolu Orkestrası Konseri , 7 / 2017, Gazimağusa/KKTC [Uluslararası]

6) OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestra ve Korosu Öğretmenler Günü Konseri, 11 / 2017, OMÜ Eğitim Fakültesi [Ulusal]

7) Ege İpekyolu Orkestrası Konseri, 10 / 2017, Kuşadası [Ulusal]

8) OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestra ve Korosu Yıl Sonu Konseri, 5 / 2017, OMÜ Atatürk Kültür Merkezi [Ulusal]

9) OMÜ 42. Kuruluş Yıldönümü Töreni Türk Halk Müziği Konseri, 3 / 2017, OMÜ Atatürk Kültür Merkezi [Ulusal]

10) Yeni Yıl Konseri, 12 / 2016, OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu [Ulusal]

11) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yıl Sonu Konseri, 4 / 2016, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi [Ulusal]

12) OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası 19 Mayıs Açık Hava Konseri, 5 / 2016, Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi [Ulusal]

13) Viyola-Piyano Konseri, 6 / 2015, Mostar University Education Faculty [Uluslararası]

14) OMÜ Müzik Eğitimi ABD Koro-Orkestra Konseri, 5 / 2015, OMÜ Sahnesi Güzel Sanatlar Kampüsü [Ulusal]

15) Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma Konseri, 5 / 2015, Giresun Üniversitesi [Ulusal]

16) Brass Quartet Konseri, 5 / 2015, OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu [Ulusal]

17) OMÜ ve Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanları Konseri, 12 / 2015, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi [Ulusal]

18) OMÜ Müzik Eğitimi ABD Solo-Koro-Orkestra Konseri, 5 / 2014, OMÜ Sahnesi Güzel Sanatlar Kampüsü [Ulusal]

19) Türk Halk Müziği Konseri, 5 / 2014, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu [Ulusal]

20) Oda Müziği Konseri, 12 / 2013, OMÜ Atatürk Kültür Merkezi [Ulusal]

Dergi Makalesi
1) Çağlar BAKIOĞLU, Yakup Alper VARIŞ EFFECTS OF DECIPHIRING IN PIANO EDUCATION BASED ON WORK ANALYSIS, Prizren Social Science Journal, 3, 3, 12 / 2019, https://doi.org/10.32936/pssj.v3i3.127 [Uluslararası]

2) Kaan ÖZTUTGAN, Yakup Alper VARIŞ Klasik Gitar İçin Geliştirilen Bölgesel Deşifre Metodunun Etki Düzeyinin Belirlenmesi, The Journal of Acedemic Science, 79, 10 / 2018 [Uluslararası]

3) Yakup Alper VARIŞ, Özgün COŞKUNER DEVLET OPERA VE BALE KURUMLARINDA ÇALIŞAN KORREPETİTÖRLERİN TÜKENMİŞLİK DURUMLARI , The Journal of Acedemic Science, 6, 72, 6 / 2018 [Uluslararası]

4) Kaan ÖZTUTGAN, Yakup Alper VARIŞ Klasik Gitar Eğitmen ve Öğrencilerinin Deşifreye Yönelik Görüşleri, The Journal of Acedemic Science, 78, 9 / 2018 [Uluslararası]

5) Özgün COŞKUNER, Yakup Alper VARIŞ MESLEKÎ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA PİYANO EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI TEKNİK PROBLEMLERE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ, The Journal of Acedemic Science, 82, 84, 12 / 2018, 10.16992/ASOS.14364 [Uluslararası]

6) Yakup Alper VARIŞ, Melike Mehpare HEKİM Özel Gereksinimli Bireyler ve Müzik Eğitimi, Gazi Eğitim Bilimleri, 3, 2, 1 / 2017 [Ulusal]

7) Yakup Alper VARIŞ, Fatih AKBULUT, Çağdaş AKINCI Gitarda Geçişli Parmak Yapılandırmasının Öğrencilerin Çalma Becerilerine Etkisi, Journal of Research in Education and Teaching, 5, Özel Sayı, 12 / 2016 [Uluslararası]

8) Yakup Alper VARIŞ Orkestra/Oda Müziği Dersinin Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecindeki Yeri ve Önemi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 16, İpekyolu Özel Sayısı, 11 / 2016 [Ulusal]

9) Varış, Y.A. Kemandan Viyolaya Geçiş, Mavi Nota, 605, 5 / 2014 [Ulusal]

10) Varış, Y.A. Orkestra, Samsun Kültür Sanat , 3, 3 / 2013 [Ulusal]

11) Yakup Alper VARIŞ, Derya CESUR “Ortaöğretim Düzeyi Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”, E-Journal of New World Sciences Academy, 7, 4, 9 / 2012 [Uluslararası]

12) Yakup Alper VARIŞ “Vibrato Technique In Viola And Review” , E-Journal of New World Sciences Academy, 7, 2, 4 / 2012 [Uluslararası]

13) Yakup Alper VARIŞ, Derya CESUR “Ortaöğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki”, E-Journal of New World Sciences Academy, 7, 4, 9 / 2012 [Uluslararası]

14) Varis,Yakup Alper. A Review of Prospective Music Teachers’ Views Concerning their Self Evaluation of Proficiency in the Field, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, Mayıs / 2012, 10.1016/j.sbspro.2012.08.148 [Uluslararası]

15) Yakup Alper VARIŞ, Derya CESUR “Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, The Journal Of Academic Social Science Studies, 5, 7, 12 / 2012, http://dx.doi.org/10.9761/jasss_446 [Uluslararası]

16) Yakup Alper VARIŞ, Derya CESUR “Ortaöğretim Müzik Dersine Yönelik Başarı Testinin Geliştirilmesi”, Turkish Studies, 7, 4, 10 / 2012 [Uluslararası]

17) “Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi”, The Journal Of Academic Social Science Studies, 5, 8, 12 / 2012, http://dx.doi.org/10.9761/jasss_484 [Uluslararası]

18) Yakup Alper VARIŞ “Müzik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Üzerine Görüşleri”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 / 2011 [Ulusal]

19) Yakup Alper VARIŞ “Orkestra ve Yönetimi Dersinde Orkestra Yönetme Becerilerine İlişkin Etkinliklerin Değerlendirilmesi”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 2, 11 / 2011 [Ulusal]

20) Varış, Y.A. Geçmişten Günümüze Samsun Müzik Kültürüne Genel Bir BakışVe Bu Süreçte Samsun Filarmoni Derneği'nin Yeri, İşlevi Ve Önemi, Samsun Filarmoni Kültür ve Sanat, 2, 1 / 2011 [Ulusal]

21) Yakup Alper VARIŞ “Prospective Music Teachers’ Views Concerning The ‘Practise Teaching” , Meziranodni Webovy Sbornik Hudebni Vychovy, 5, 6, 2 / 2010 [Uluslararası]

22) Varış, Y.A. Alman Yaylı Çalgılar Çocuk Orkestrası Konserinin Ardından, Orkestra, 398, 9 / 2008 [Ulusal]

23) Yakup Alper VARIŞ Yaylı Çalgılar Öğrenci Orkestralarında Ton Kalitesini Geliştirmeye Yönelik Yaklaşımlar, Journal of Research in Education and Teaching, 5, Özel Sayı, 12 / 2006 [Uluslararası]

Kitap
1) Yakup Alper VARIŞ Viyola İçin Gitar Eşlikli Popüler Ezgiler, 7 / 2019 [Ulusal]

2) Yakup Alper VARIŞ Çocuklar İçin Şarkılar, 2 / 2013 [Ulusal]

3) Yakup Alper VARIŞ İki Viyola İçin Ezgiler 1, 10 / 2012 [Ulusal]

4) Yakup Alper VARIŞ İki Viyola İçin Ezgiler 2, 10 / 2012 [Ulusal]

Doktora Tezi
1) Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Orkestra ve Yönetimi Dersi Öğretim Sürecinin Betimlenmesi ve Değerlendirilmesi , 11 / 2007

Konferans Bildirisi
1) Yakup Alper VARIŞ, Emine Miran Yaylı Çalgılar Öğrenci Orkestralarında Entonasyon Sorunlarını Gidermeye ve Entonasyonu Geliştirmeye Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri, 9 / 2019, Kadir Has Üniversitesi/iSTANBUL [Uluslararası]

2) Müzik Öğretmeni Adaylarının Koro ve Yönetimi Dersine ilişkin Görüşleri , 7 / 2017, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC [Uluslararası]

3) Yakup Alper VARIŞ, Melike Mehpare HEKİM Özel Gereksinimli Bireyler ve Müzik Eğitimi, 7 / 2016, 2. İpek Yolu Müzik Konferansı [Uluslararası]

4) Varış, Y.A. Analysis of the Instrument Preference of the Pre-Service Music Teachers for the Special Skill Examination, 4 / 2014, İstanbul [Uluslararası]

5) Varış, Y.A. Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Toplu Çalgı Eğitiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 4 / 2012, Niğde [Ulusal]

6) “Examination Of Music Teacher Candidates On Using Technology In Musical Education”, 9 / 2010, Konya, Turkey [Uluslararası]

7) The Effects Of International Folk Dance Festival On Music Life In Samsun”, 4 / 2010, Bolu, Turkey. [Uluslararası]

8) Varış, Y.A. Bilim Sanat Merkezlerinde Müzik Eğitiminin İncelenmesi, 12 / 2010, İstanbul [Ulusal]

9) Varış, Y.A. Şiddetin Önlenmesinde Halk Eğitiminin Önemi Ve Bu Bağlamda Bir Model Önerisi: Sanat Evleri, 11 / 2007, Ankara [Ulusal]

10) Varış, Y.A. Kemandan Viyolaya Geçişte Karşılaşılan Güçlüklerin Viyola Eğitimine Yansımaları, 4 / 2006, Denizli [Ulusal]

Sanatsal Etkinlikler
1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi AKM Türk Halk Müziği Konseri, 9 / 2017, Ondokuz Mayıs Üniversitesi AKM [Ulusal]

2) OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu Doktora Öğrencileri Konseri, 5 / 2016, OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu [Ulusal]

3) OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu Ondokuzmayıs Viyola Topluluğu, 5 / 2014, OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu [Ulusal]

4) Ankara Oratoryo "Öğretmen Olmak", 11 / 2008, Ankara [Ulusal]

5) Ankara Oratoryo "Atatürk'ü Anlamak", 11 / 2008, Ankara [Ulusal]

6) OMÜ Atatürk Kültür Merkezi Türk Halk Müziği Konseri, 4 / 2007, OMÜ Atatürk Kültür Merkezi [Ulusal]

Hakemlik
1) Asosjournal, 7 / 2018

2) ASOS, 4 / 2017

3) E-Journal of New World Sciences Academy, 7 / 2013

4) Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 / 2013

5) E-Journal of New World Sciences Academy, 4 / 2012

6) OMÜ Eğitim Fakültesi , 12 / 2012

7) E-Journal of New World Sciences Academy, 10 / 2011


Projeler1) Yurt Dışı - Yürütücü 6 - 2015 / 7 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Mevlana Personel Hareketliği
2) Yurt Dışı - Diğer Görev 4 - 2016 / 6 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
ABD Büyükelçiliği-Müzik Eğitimi Anabilim Dalı İşbirliğinde Tonı Blackman Meditasyon Projesi
3) Diğer Kurum.. - Yönetici 1 - 2009 / 8 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
"Ondokuzmayıs Oda Orkestrası" KuruculuK ve Yöneticilik.
4) Diğer Kurum.. - Danışman 4 - 2018 / 4 - 2018 | Durum : Tamamlandı.
I. Uluslararası Canik Müzik Festivali

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Yunus Utkan Özdemir - Piyano Eğitiminde Bilişsel Gelişimi Destekleyici Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi - OMÜ - 7 / 2020
2) Doktora - Çağlar BAKIOĞLU - PİYANO EĞİTİMİNDE ESER ANALİZİNE DAYALI ÇALIŞMA YAPMANIN DEŞİFREYE AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ - OMÜ - 5 / 2019
3) Yüksek Lisans - Serhat ATALAY - GÜZEL SANATLAR LİSELERİ BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ - OMÜ - 6 / 2019
4) Yüksek Lisans - Emine MİRAN - Yaylı Çalgılar Öğrenci Orkestralarında Entonasyon Sorunlarını Gidermeye ve Entonasyonu Geliştirmeye Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri - OMÜ - 7 / 2019
5) Doktora - Kaan ÖZTUTGAN - Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Klasik Gitar Deşifresini Geliştirmeye Yönelik Bir Metot Önerisi - Ondokuz Mayıs - 2 / 2018
6) Yüksek Lisans - Eray ŞAHİN - Müzik Öğretmeni Adaylarının Koro ve Yönetimi Dersine İlişkin Görüşleri. - Ondokuz Mayıs - 8 / 2017
7) Yüksek Lisans - Derya Neslihan ÖZKELEŞ - Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Öğrencilerinin Çalıştıkları Eserleri Tanıma ve Seslendirme Düzeylerine İlişkin Görüşleri - Ondokuz Mayıs - 6 / 2014
8) Yüksek Lisans - Derya CESUR - Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliği - Ondokuz Mayıs - 6 / 2012