ALİŞAN YILDIRAN

Prof.Dr. ALİŞAN YILDIRAN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

» Verdiği Dersler


Aşılar [Aşı İmmünolojisi] [vaccine immunology]

Kompleman sistemi [kompleman] [kompleman]

Tümör immünolojisi [TMimmun] [TM_immun]

Geçici hipogamaglobulinemi [Hypo]

Nöroimmün hastalıklar ve aşı [neuroimmune]

Aşırı Duyarlık [hipersensitivite]

Anafilaksi ve allerjik reaksiyonlar [anafilaksi]

Cild-Ekstremite [cild] [deri]

Hikaye alma [Hikaye]

Ateş [Ateş]

DİSPNE [Dispne]

otoinflamatuar hastalıklar [otoinf]

Kistik fibrosis [Kistik]

Çocuk aşı takvimi zamanlaması isbata dayalı mıdır? [İsbata dayalı]

Periodik ateş-2016 KID kongresi [Periodik]

PIYde IVIG-2015 AID Kongresi [PIYIVIG]

Gıda allerjisi [gıda_alerjisi]

Tolerance [Tolerance]

İmmün yetmezlik [PID]

IMMUNODEFICIENCY