ALİ TOMAK

Prof.Dr. ALİ TOMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Ali TOMAK - Engin GÜNEY Kültürel Bir Değer Olarak Hediye Geleneği ve Ekslibris, Uluslararası Ekslibris Dergisi / International Journal of Ex-Libris, 1, Bölüm 2, 11 / 2014 [Uluslararası]

2) Doç Dr Ali TOMAK, Yrd Doç Zehra SENGİR, Arş Gör Sena SENGİR Türkiye’de Bulunan Bazı Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dergi Kapaklarının Göstergebilimsel Çözümlemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ART-E Sanat Dergisi, 9, 9 / 2012 [Ulusal]

3) Doç Dr Ali TOMAK, Yrd Doç Dr Zehra SENGİR, Arş Gör Sena SENGİR Türkiye’de Bulunan Bazı Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dergi Kapaklarındaki Tasarım Sorunlarına Alternatif Yaklaşımlar Ve Bir Anket Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ART-E Sanat Dergisi, 10, 9 / 2012 [Ulusal]

4) Doç. Dr. Ali TOMAK Grafik ve Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının Tasarım Eğitimi Sürecine Etkileri ve Good 50 x 70 2008 Örneği, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 15, 0 / 2009 [Ulusal]

5) Doç. Dr. Ali TOMAK Kurum Kimliği Kapsamında Türkiye’deki Bazı Süpermarket Logolarının Analizi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, 19, 0 / 2008 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Abdulkerim TURKAYA - Ali TOMAK Ulusal Gazete ve Dergi Mizanpajlarında Tasarım ve İçerik Yönetimi, 10 / 2015 [Uluslararası]

2) Doç.Dr. Ali TOMAK Sanatın Finansallaşması, 4 / 2014, Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu [Ulusal]

3) Doç.Dr. Ali TOMAK Kent Kimliği ve Kent Estetiği Ekseninde Samsun İli Açıkhava Reklamları , 5 / 2014 [Ulusal]

4) Doç. Dr. Ali TOMAK, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA Meslek Yüksekokulları Grafik Tasarımı Programlarının Bologna Süreci Kapsamında Revizyonu, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

5) Doç. Dr. Ali TOMAK Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Gelenekçi Anlayışlar İle Gelecekçi Yaklaşımların Temsili, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

6) Doç. Dr. Ali TOMAK, Gözde VAROL Bir Tasarım Disipliniyle İlgili Terimsel ve Yapısal Sorgulama, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

7) Doç. Dr. Ali TOMAK Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim – İş Eğitimi Programları Özel Yetenek Giriş Sınavlarında Adayın Yaratıcılığını Ölçebilen Soru Tipleri Üzerine Bir Çalışma, II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, 0, 0 / 2010 [Ulusal]

Sanatsal Etkinlikler
1) Paris RIGHT TO HEALTHCARE, 11 / 2015, Paris [Uluslararası]

2) Çanakkale Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar, 10 / 2015, Çanakkale [Uluslararası]

3) Mostar / BULGARİSTAN Fine Arts Faculty Instructors Mixed Exhibition, 5 / 2015, Mostar / BULGARİSTAN [Uluslararası]

4) Varna - BULGARİSTAN İstanbul Ekslibris Derneği Üyeleri Sergisi, 6 / 2015, Varna - BULGARİSTAN [Uluslararası]

5) KÜTAHYA "Organ Bağışı" Konulu Uluslararası Sosyal İçerikli Afiş Festivali Jüri Üyeliği, 4 / 2015, KÜTAHYA [Uluslararası]

6) Ekvator Poster Monday PPMAG E-Catolog, 8 / 2015, Ekvator [Uluslararası]

7) OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi 4. Kişisel Afiş Tasarımı Sergisi, 11 / 2015, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi [Ulusal]

8) KÜTAHYA “FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA” ULUSAL JÜRİLİ KARMA SERGİSİ, 5 / 2015, KÜTAHYA [Ulusal]

9) OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi OMÜ Öğretim Elemanları Sergisi, 4 / 2015, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi [Ulusal]

10) Galerim Sanat Galerisi ANKARA OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, 3 / 2015, Galerim Sanat Galerisi ANKARA [Ulusal]

11) Çağdaş Sanatlar Merkezi / ANKARA OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, 12 / 2015, Çağdaş Sanatlar Merkezi / ANKARA [Ulusal]

12) Antalya Demokrasi Şöleni Sanat Çalıştayı (Feast of Democracy International Art Workshop), 4 / 2014, Antalya [Uluslararası]

13) Antalya "Demokrasi Şöleni" Konulu Uluslararası Sanat Çalıştayı Şöleni, 4 / 2014, Antalya [Uluslararası]

14) Artvin Artvin Belediyesi Logo Yarışması, 11 / 2014, Artvin [Ulusal]

15) KÜTAHYA DUMLUPINAR TARİHİNDE ORTAK DİL KARDEŞLİK POSTER TASARIM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELİĞİ, 12 / 2014, KÜTAHYA [Ulusal]

16) İtalya Good 50x70, 11 / 2011, İtalya [Uluslararası]

17) İtalya Utilita Manifesta, 12 / 2011, İtalya [Uluslararası]

18) Kore VIDAK Uluslararası Afiş Sergisi, 12 / 2011, Kore [Uluslararası]

19) İstanbul Türk Ekslibris SanatçılarıEkslibris Sergisi, 4 / 2011, İstanbul [Ulusal]

Sergiler
1) (Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Manisa, İstanbul) Demokrasi Şöleni Uluslararası Karma Sergisi, 6 / 2014, (Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Manisa, İstanbul) [Uluslararası]

2) 1. Ulusal Ekslibris Kongresi Sergisi, 11 / 2014 [Ulusal]

3) Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İşbirliği ile Samsunspor Anıtı Projesi Resim Sergisi, 5 / 2014 [Ulusal]

4) OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Tarafından Türkmenlere Yardım Sergisi, 10 / 2014 [Ulusal]


Projeler1) Yürütücü 9 - 2014 / 9 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Dijital teknolojiler Bağlamında Dijital Öyküleme Yaklaşımının Güzel Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu
2) Yürütücü 1 - 2015 / 12 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Bilimsel Içerikli Görsel Öğelerin Sağlık Alanı Ve Pedagojisinde Kullanımı
3) Yürütücü 4 - 2014 / 4 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Dilara KARAKAŞ TABAK - Güncel Sanatın Manipülasyon Yönelimlerine Katkısında Görsel Retorik - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2015
2) Doktora - Fahrettin GEÇEN - Görsel Sanatlar Uygulamaları İle Özel Eğitim Kapsamında Yer Alan Bireylerin Eğitsel Gelişimleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2015
3) Yüksek Lisans - Merve EKİZ - Çağdaş Sanat Ve Ontolojisi Açısından Estetik Olgunun Konumsal Problemleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2015
4) Yüksek Lisans - Sefa Ersan KAYA - Bilimsel İçerikli Görsel Öğelerin Sağlık Alanı Ve Pedagojisinde Kullanımı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2015
5) Doktora - Aytaç Özmutlu - Kendine Özgü Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri ve Kriterleri Açısından Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarının Giriş/Özel Yetenek Sınavları - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 8 / 2014
6) Yüksek Lisans - Yurdagül Kılıç - Anadolu Liseleri Müfredatında Yer Alan Görsel Sanatlar Dersinin Eğitim Öğretim Süreçlerinin Tasarlanmasında Dijital Teknolojinin Yeri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2013
7) Yüksek Lisans - Gözde Varol - Yükseköğretim Programlarına Yansımaları Açısından Grafik Tasarımın Günümüzdeki Terminoloji Sorunu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2013
8) Yüksek Lisans - Abdülkerim Turkaya - Ülkemizde Sektörel Gereksinimler Ekseninde Meslek Yüksekokulları Grafik Tasarımı Programları - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2013
9) Yüksek Lisans - Pınar Keleş - Görsel Dijital Kültürün Çocuğun Bilişsel - Duyuşsal Gelişimine Etkisinin İncelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2012
10) Yüksek Lisans - Koray Ekici - Yükseköğretim Kurumlarının Sanat Eğitimi Dersleri Olmayan Programlarında Sanat Eğitiminin Gerekliliği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2011
11) Yüksek Lisans - Selma Karaahmet - İşitme Engelliler İlköğretim Okullarında Görsel Sanatlar Dersini Veren Öğretmenlerin Öğrencilerle İletişimlerinde Empati Becerilerinin Rolü - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2011
12) Yüksek Lisans - Dilek Aydemir - Sanat Terapisinin Çocuğun Bilişsel - Duyuşsal Gelişimine Pedagojik Katkıları - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2011
13) Yüksek Lisans - Gürkan Şahin - Nesnel Gerçekçilik Gelişim Basamağındaki Çocukların Üç Boyutlu Modelleme Tekniklerini Öğrenmelerini Kolaylaştıracak Öğretim Yöntemlerinin Araştırılması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2010