Zeynep Nurselin ÇOLAK

Arş. Gör. Zeynep Nurselin ÇOLAK

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Giresun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1591
OMÜ E-Posta
znurselin.kot@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Veteriner İç Hastalıkları

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2015
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner İç Hastalıkları Anabilimdalı / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi