Zeyno NUHOĞLU

Arş. Gör. Zeyno NUHOĞLU

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2827
OMÜ E-Posta
zeyno.nuhoglu@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
nuhogluzeyno@gmail.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2017
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2017
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi (2021- Devam ediyor)