Yusuf Taha GÜLLÜ

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Taha GÜLLÜ

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

» Üyelikler


  • Mesleki örgüt üyeliği
    Türk Toraks Derneği
    Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği