Yusuf Taha GÜLLÜ

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Taha GÜLLÜ

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Bursa
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
yusuftaha.gullu@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Göğüs Hastalıkları
İlgi Alanları
Yoğun Bakım, Bronkoskopi, Astım, KOAH, Pulmoner Emboli

Eğitim Bilgileri
Lisans
Marmara Üniversitesi Tıp Fak / 2007
Yüksek Lisans
Doktora
Kocaeli Üniveristesi Tıp Fak Göğüs Hastalıkları AD / 2013
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast / 2020