YILDIRAY TOPCU

YILDIRAY TOPCU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1341
OMÜ E-Posta
ytopcu@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Biyokütle, Piroliz, Enerji, Coordination Chemistry, XRD, DFT Calculations, Thermal Analysis, MOFs, Solid State Reactions

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü / 1995
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / 1998
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / 2002
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2019

Akademik ve İdari Görevler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019-
Kimya Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 2019-2020