YILDIZ PEKŞEN

Prof.Dr. YILDIZ PEKŞEN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Tıbbi̇ Profesyonali̇zm Bağlamında Tasarlanan “Heki̇m Rolleri̇” Seçmeli̇ Programının Müfredata Entegrasyonu, Tıp Eğitimi Dünyası, 43, 5 / 2015 [Ulusal]

2) Terzi, Ozlem ; Sisman, A ; Canbaz, S ; Dundar, C ; Peksen, Y A geographic information system-based analysis of ambulance station coverage area in Samsun, Turkey, SINGAPORE MEDICAL JOURNAL, 54, 11, 11 / 2013 [Uluslararası]

3) Dabak, S ; Sunter, AT ; Canbaz, S ; Peksen, Y Risky Behavior Prevalence Among Ondokuz Mayis University Students, TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 30, 3, 6 / 2010 [Uluslararası]

4) Dogan, H ; Canbaz, S ; Tander, B ; Peksen, Y ; Canturk, F ; Oruc, NO The prevalence of home injuries among elderly people in Samsun, Turkey, and the influencing factors, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 40, 4, 8 / 2010 [Uluslararası]

5) Sunter, AT ; Canbaz, S ; Dundar, C ; Dabak, S ; Peksen, Y Exposure to Violence and Its Sociodemographic Correlates in a Sample of Turkish Adolescents in Samsun City Center, TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 30, 4, 8 / 2010 [Uluslararası]

6) Akar A., S. Canbaz, H. N. Arslan, Y. Pekşen Hemşirelerin Elektromanyetik Alan Yayan Cihazları Kullanım Sıklığı, 9(6), (2010)., TAF Prev Med Bull, , 9, 6, 4 / 2010 [Ulusal]

7) Karabekiroglu, K ; Rodopman-Arman, A ; Ay, P ; Ozkesen, M ; Akbas, S ; Tasdemir, GN ; Boke, O ; Peksen, Y The reliability and validity of the Turkish version of the brief infant-toddler social emotional assessment (BITSEA), INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT, 32, 3, 7 / 2009 [Uluslararası]

8) girtan, CA; Akar, T; Akbas, S...Peksen, Yildiz; ...Yurdakok, Kadriye (Contributing Multidisciplinary Team) Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2006: Identifying the strongest link can make a difference!, CHILD ABUSE & NEGLECT, 33, 4, 4 / 2009 [Uluslararası]

9) Canbaz, S; Sunter, AT; Peksen, Y; Canbaz, MA Prevalence of the Pathological Internet Use in a Sample of Turkish School Adolescents, IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 38, 4, 4 / 2009 [Uluslararası]

10) Canbaz, S ; Dundar, C ; Dabak, S ; Sunter, AT ; Peksen, Y ; Cetinoglu, EC Violence towards workers in hospital emergency services and in emergency medical care units in Samsun: an epidemiological study, TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, 14, 3, 7 / 2008 [Uluslararası]

11) Aker, S ; Boke, O ; Dundar, C ; Peksen, Y The effects of temperament and character on the choice of contraceptive methods, EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, 12, 4, 12 / 2007 [Uluslararası]

12) nter, AT ; Dundar, C ; Canbaz, S ; Dabak, S ; Peksen, Y Prevalence of lower urinary tract symptoms in men over 40 years: A cross-sectional study in Samsun, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 37, 5, 10 / 2007 [Uluslararası]

13) Aker, S; Aker, AA; Boke, O; Dundar, C; Sahin, AR; Peksen, Y The attitude of medical students to psychiatric patients and their disorders and the influence of psychiatric study placements in bringing about changes in attitude, ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES, 44, 3, 3 / 2007 [Uluslararası]

14) Tander, B; Canbaz, S; Canturk, F; Peksen, Y Work-related musculoskeletal problems among pharmaceutical sales representatives in Samsun, Turkey, JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, 20, 1, 2 / 2007 [Uluslararası]

15) Sunter, AT; Guz,H; Ozkan, A; Peksen, Y The search for non-medical treatment by patients with psychiatric disorders, JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, 45, 3, 10 / 2006 [Uluslararası]

16) Canbaz, S; Sunter, AT; Cetinoglu, CE; Peksen, Y Obstetric outcomes of adolescent pregnancies in Turkey, ADVANCES IN THERAPY, 22, 6, 12 / 2005 [Uluslararası]

17) Canbaz, S; Sunter, AT; Peksen, Y; Leblebicioglu, H Survey of general practitioners' knowledge about Helicobacter pylori infection, BMC GASTROENTEROLOGY, 5, 4, 1 / 2005, 10.1186/1471-230X-5-4 [Uluslararası]

18) Peksen, Y; Canbaz, S; Leblebicioglu, H; Sunbul, M; Esen, S; Sunter, AT Primary care physicians' approach to diagnosis and treatment of hepatitis B and hepatitis C patients, BMC GASTROENTEROLOGY, 4, 3, 2 / 2004, 10.1186/1471-230X-4-3 [Uluslararası]

19) anbaz, S; Peksen, Y; Sunter, AT; Leblebicioglu, H; Sunbul, M Antibiotic prescribing and urinary tract infection, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, 20, 6, 12 / 2002 [Uluslararası]

20) Leblebicioglu, H; Canbaz, S; Peksen, Y; Gunaydin, M Physicians' antibiotic prescribing habits for upper respiratory tract infections in Turkey, JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, 14, 2, 4 / 2002 [Uluslararası]

21) Dündar C, Elmacıoğlu F,Topbaş M, Pekşen Y. Samsun İl Merkezindeki Hastane Mutfaklarının Hijyen Durumunun Değerlendirilmesi, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi., 57, 1, 5 / 2000 [Ulusal]

22) Dündar C., A.T. Sünter, M. Coşkun, M. Topbaş, Y. Pekşen . Samsun Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hekim Dışı Sağlık Personelinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 16(2), , (1999)., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 16, 2, 3 / 1999 [Ulusal]

23) Pekşen Y. : Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon,., Hastane İnfeksiyonları Sempozyumu, Sempozyum Kitabı,, 3 / 1999 [Ulusal]

24) Elmacıoğlu F, Dabak Ş, Dündar C, Topbaş M, Pekşen Y Samsun İli Lokanta Mutfaklarının Hijyen Yönünden Değerlendirilmesi. , Beslenme ve Diyet Dergisi., 28, 2, 5 / 1999 [Ulusal]

25) Canbaz, S., C. Dündar, A.T. Sünter, A. Kılınçer, Y. Peksen, “Ondokuzmayıs Üniversitesi Kız Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Prevalansı 5(5), 1-5 (1999)., Klinik Bilimler & Doktor Dergisi, , 5, 5, 12 / 1999 [Ulusal]

26) Sünter A.T., S. Canbaz, M. Topbaş, Ş. Esen, Y. Peksen, Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin AİDS Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları ., ,HIV-AİDS Dergisi,, 2, 3, 10 / 1999 [Ulusal]

27) Canbaz, S, Topbaş M,. Sünter AT,. Leblebicioğlu H, Peksen Y, Samsun İl Merkezinde Çalışan Diş Hekimlerinin AİDS Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları , Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri,, 4, 6, 4 / 1999 [Ulusal]

28) Canbaz, S, Sunter AT, Topbas M, Peksen Y Samsun İli Merkezinde Yaşayan Halkın Organ Bağışı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları, , Dializ, Transplantasyon ve Yanık Dergisi,, 11, 1, 7 / 1999 [Ulusal]

29) Pekşen Y, Dündar C, Coşkun M, Dabak Ş. : Çalışanlarda Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörü Hesaplanmasının Erken Tanıdaki Yeri. , VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı,, 3 / 1998 [Ulusal]

30) Topbaş M, Dündar C, Elmacıoğlu F, Kılınçer A, Pekşen Y. Samsun İI Merkezindeki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. , Hemşire Dergisi., 48, 2, 11 / 1998 [Ulusal]

31) Dündar C, Hamzaçebi H, Pekşen Y.: Samsun İli İçme Sularının Fiziksel ve Kimyasal Değerlendirilmesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi., 14, 2, 2 / 1997 [Ulusal]

32) Sünter A.T.,.Dabak Ş .PekşenY Samsun İlinde Trafik Kazalarının Genel Değerlendirilmesi , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi,, 14, 1, 1 / 1997 [Ulusal]

33) Dündar C, Hamzaçebi H, Sünter AT, Topbaş M, Pekşen Y Samsun Merkez İlçede Gıda Kontrol Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Bilgi Düzeyleri, 12(82), 30-33, 1997. , Toplum ve Hekim Dergisi,, 12, 82, 12 / 1997 [Ulusal]

34) . AİDS Epidemiyolojisi , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi,, 13, 4, 6 / 1996, Sünter A.T,Pekşen Y. [Ulusal]

35) Coşkun M,Dabak Ş, Pekşen Y. Samsun’da Çalışan Kuaförlerin AIDS Konusundaki Bilgi ve Davranışları. . , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 13, 4, 10 / 1996 [Ulusal]

36) Eskiocak M, Pekşen Y, Dabak Ş, Kırtaç N, Olgun Z. Bursa Merkez Karacabey İlçesi ve Köylerinde Halkın Kanser Hakkında Bilgi Düzeyi. , , Samsun Sinop Tabip Odası Tıp Dergisi, 2, 6, 11 / 1995 [Ulusal]

37) Pekşen Y, Dündar C, Dabak Ş. Karadeniz Bölgesi Bebek Ölüm Hızlarının Brass Yöntemi İle Hesaplanması. , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi., 11, 4, 4 / 1994 [Ulusal]

38) Pekşen Y, Dabak Ş, Leblebicioğlu H, Günaydın M. Gençlerin Eğitim Öncesi ve Sonrası AİDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri. C:11, S:3:1994. 13-15, , Yeni Tıp Dergisi,, 11, 3, 4 / 1994 [Ulusal]

39) Pekşen Y, Alvur M, Dabak Ş, Pekşen F. The Carcinoembriyonic Antigen Level Among Tobacco Workers. 11(3):, 1994. , OMÜ Tıp Dergisi, 11, 3, 9 / 1994 [Ulusal]

40) Pekşen Y, Dabak Ş, Turan A. Samsun İl Merkezindeki İlkokul Çocuklarında Ağız-Diş Sağlığı Taraması, SOSDO Dergisi, 1, 7 / 1993 [Ulusal]

41) Leblebicioğlu H, Günaydın M, Pekşen Y, Saniç A, Nas Y, Erdal R Tıp Fakültesi Öğrencilerinin AIDS’e Bakışı , Klinik Gelişim., 6, 4, 4 / 1993 [Ulusal]

42) Pekşen Y Çevre, İnsan ve Gürültü. , Samsun Rotary Kulübü Dergisi, 1326, 6 / 1993 [Ulusal]

43) Pekşen Y, Leblebicioğlu H, Günaydın M, Furtun F, Emirler N Samsun İli Çalışanlarının AIDS Bilgi Düzeyi. :4:, 1993., Klinik Gelişim., 6, 4, 10 / 1993 [Ulusal]

44) Pekşen Y Diş Hekimliği ve Meslek Hastalıkları, SOSDO Dergisi. , 1, 5 / 1993 [Ulusal]

45) Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi. , Klimik Dergisi., 6, 3, 6 / 1993, Pekşen Y [Ulusal]

46) Gürses N, Özkan Y, Pekşen Y, Uysal S, Aydın M Sosyoekonomik ve Çevre Koşulları Farklı İlkokul Öğrencilerinde Barsak Parazitleri Araştırması. . , Mikrobiyoloji Bülteni, 25:, 7 / 1991 [Ulusal]

47) Pekşen Y, Keleşoğlu A, Pekşen F, Alvur M Samsun İli Ladik İlçesi Küpecik Köyünde Guatr Taraması. , Sağlık Dergisi., 62, 1, 4 / 1990 [Ulusal]

48) Pekşen Y, Ökten G, Dündar C Boya ve Solventlerle Çalışanlarda İmmünglobulin Düzeyleri ve Genetik Değerlendirme. , OMÜ Tıp Dergisi, 6, 2, 6 / 1989 [Ulusal]

49) Pekşen Y Adolesan Kadınlarda Doğurganlık Araştırması. , OMÜ Tıp Dergisi, 6, 3, 9 / 1989 [Ulusal]

50) Tümerdem Y, Özsüt H, Ayhan B, Pekşen Y, Güney K Yöresel Süt Çocuğu Beslenmesi, Diabet Yıllığı , 5, 5 / 1988 [Ulusal]

51) Pekşen Y, Gülman B, Dündar C, Yöndem F Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Araştırma Bölgesinde Doğuştan Kalça Çıkığı Prevalansı Araştırması., OMÜ Tıp Dergisi, 5, 1, 7 / 1988 [Ulusal]

52) . Pekşen Y Sakatların Rehabilitasyonu, Samsun-Sinop Tabip Odası Bülteni, 3, 4 / 1988 [Ulusal]

53) Pekşen Y, Bilgiç A, Alvur M, Tanyeri F Sinop İli Durağan İlçesi Çayağzı Köyünde Guatr Taraması, OMÜ Tıp Dergisi, 5, 3, 3 / 1988 [Ulusal]

54) Malatyalıoğlu E, Pekşen Y, Alvur M, Erbilgin K Normal Gebeliklerde ve Pre-eklampside Plazma Antitrombin III Aktivitesi., Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 5, 3, 5 / 1987 [Ulusal]

55) Pekşen Y,Alvur M, Cengiz K. Oksitetrasiklinin Glukoz Metabolizmasına Etkisinin IV Glukoz Tolerans Testi İle Araştırılması., T.E.B. 6.Bölge Ezc. Odası Bülteni , 18, 6 / 1987 [Ulusal]

56) Pekşen Y, Küçüködük Ş, Turanlı A.Y. İlkokul Çocuklarında Deri Bulguları, Lepra Mecmuası , 17, 3, 3 / 1986 [Ulusal]

57) . Pekşen Y, Baysal k, Akbulut T Lise Çağı Öğrencilerinin Aile Planlaması ve Eğitimine Yaklaşımları, Türk Pediatri Kurumu Yayınları. , 28, 9 / 1986 [Ulusal]

58) Baysal K, Pekşen Y, Küçüködük Ş, Akbulut T Samsun İl Merkezindeki Lise Çağı Öğrencilerinde Bazı Alışkanlıklar Üzerine Bir Araştırma., Türk Pediatri Kurumu Yayınları, 28, 9 / 1986 [Ulusal]

59) Pekşen Y, Küçüködük Ş, Anlar Y, Baysal K 9-12 Yaş Grubundaki Çocuklarda Genel Sağlık Düzeyi, Türk Pediatri Kurumu Yayınları, 28, 9 / 1986 [Ulusal]

60) . Pekşen Y Gençlik ve Sağlık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 15, 7 / 1986 [Ulusal]

61) Pekşen Y, Akbulut T, Güven K Su Kirliliğinin Sağlık Açısından Önemi, Çevre, 2, 9 / 1986 [Ulusal]

62) Pekşen Y, Küçüködük Ş, Turanlı A.Y. İlkokul Çocuklarında Deri Bulguları, Lepra Mecmuası, 17, 3, 5 / 1986 [Ulusal]

63) Gülesen Ö, Dirican M.R, Aytekin H, İleriye B, Pekşen Y. Sanayileşmenin Bursa’ya Getirdiği Çevre ve Sağlık Sorunları, Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 9, 6 / 1980 [Ulusal]

64) Pekşen Y Çocukluk Dönemi Kazalar ve Epidemiyolojisi, ADIM Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bülteni, 1, 3, 9 / 1980 [Ulusal]

65) İleriye B, Dirican M.R, Gülesen Ö, Çilingir Y. Bursa İli Bakım ve Yetiştirme Yurtlarındaki Çocukların Beslenme Durumu, Beslenme ve Diyet Dergisi, 7, 1, 5 / 1978 [Ulusal]

66) Çilingir Y, Aytekin H, İleriye B. Bursa İli Bakım ve Yetiştirme Yurtlarında Korumaya Alınan Çocuklarda Kopro-parazitolojik Araştırma, Bursa tıp Fakültesi Dergisi, 1-2-3-4:, 1 / 1977 [Ulusal]

67) . Pekşen Y, Baysal k, Akbulut T İş Yerlerinde Hava Kirliliği ile Mücadele Stratejisi ve Yöntemi, Çevre, 1, 3 / 1946 [Ulusal]

68) Kuru Ö, Pekşen Y Üniversite Öğrencilerinde Quadriceps Açısı Değerleri., Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi., XVII, 4, 1 / 1993 [Ulusal]
Projeler1) Yönetici 9 - 2015 / 7 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Ağaç Yaş İken Eğilir
2) DPT - Danışman 1 - 2010 / 12 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini etkileyen durumların ve yapılması gereken iş ve faaliyetlerin belirlenmesi , koruyucu sağlık hizmetleri stratejisinin belirlenmesi
3) Yurt Dışı - Araştırmacı 1 - 1991 / 1 - 1992 | Durum : Tamamlandı.
Uluslarası Çalışma Örgütü-T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslar arası Programı
4) Diğer Kurum.. - Yönetici 9 - 2002 / 6 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Okullarda Madde Bağımlılığı İle Mücadele , Madde Bağımlılığını Önlemede Öğretmen ve Anne-Baba Eğitimi
5) BAP - Yürütücü 1 - 2004 / 4 - 2007 | Durum : Tamamlandı.
Samsun İl Merkezinde Tüberkülozu Önlemede Hekim,Yardımcı Sağlık Personeli, Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi
6) AB - Danışman 1 - 2004 / 2 - 2006 | Durum : Tamamlandı.
Cinsel İstismarın Gün yüzüne Çıkarılması” Projesi”nde Alo destek hattında çalışacak üniversite öğrencilerini eğitimi
7) Diğer Kurum.. - Yönetici 1 - 2005 / 1 - 206 | Durum : Tamamlandı.
“Cinsiyete Dayalı Şiddet Projesi”
8) AB - Danışman 1 - 2006 / 1 - 2007 | Durum : Tamamlandı.
Cinsel İstismar Olgularında Sağlık Hizmeti Verenlerin Sorunun Çözümüne Katkılar
9) AB - Danışman 4 - 2008 / 7 - 2008 | Durum : Tamamlandı.
Engelli Hakları için Katılımcı Yerel Yaklaşım Geliştirme
10) AB - Danışman 1 - 2009 / 12 - 2009 | Durum : Tamamlandı.
İşsiz Gençlere Eczane Yardımcı Personeli Eğitim

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Nuran Bilgili - Yenidoğan Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Yenidoğan bakımına yönelik bilgi düzeyleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2009
2) Yüksek Lisans - ÜLVİYE GENÇ - Samsun il merkezindeki lise ve dengi okullarda çalışan öğretmenlerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2009
3) Doktora - MURAT ERKAN - Samsun ili sanayi bölgesinde işyeri risk analizlerinin değerlendirilmesi (Döküm fabrikası örneği) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2009
4) Doktora - Servet Aker - Samsun ilinde aile hekimlerinin şizofreni hastalarına karşı tutumları ve hekimlik uygulamaları - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 3 / 2008
5) Doktora - Yalçın Önder - Samsun il merkezinde yaşayan yaşlıların medikososyal sorunlarının epidemiyolojik olarak incelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 1995