YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU

Doç.Dr. YARKIN KAMİL YAKUPOĞLU

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3488
OMÜ E-Posta
ykamil@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
kamilyakupogluı@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
Üroloji, (Renal Transplantasyon)
İlgi Alanları
Böbrek Nakli, Üroonkoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Universitesi Doçent Doktor