ALİŞAN YILDIRAN

Prof.Dr. ALİŞAN YILDIRAN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Edirne
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2514
OMÜ E-Posta
yildiran@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Çocuk İmmünolojisi-Allerji, Flovsitometre

Eğitim Bilgileri
Lisans
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1989
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1997
Doktora
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2009
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2003
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2009

Akademik ve İdari Görevler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Allerji-İmmünoloji ABD Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk İmmünoloji-Allerji Teşhis ve Tetkik Laboratuarı Sorumlusu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji-Allerji BD Başkanı