Yener AKSOY

Dr. Öğretim Üyesi Yener AKSOY

/
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ordu
Yabancı Diller
ingilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5690
OMÜ E-Posta
yener.aksoy@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Rekreasyon

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı