YELİZ TANRIVERDİ ÇAYCI

Doç.Dr. YELİZ TANRIVERDİ ÇAYCI

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
ingilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2665
OMÜ E-Posta
yeliz.cayci@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
yeliztanriverdi@gmail.com
İlgi Alanları
Bakteriyoloji, Antimikrobiyal direnç

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 1997
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD / 2015
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mİkrobiyoloji Anabilim Dalı / 2017