YAĞMUR YİĞİT

Arş. Gör. YAĞMUR YİĞİT

TURİZM FAKÜLTESİ / TURİZM REHBERLİĞİ A.B.D.
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
İngilizce & Japonca
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 7417
OMÜ E-Posta
yagmur.yigit@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Nevşehir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü / 2008
Yüksek Lisans
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı / 2012

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği