Volkan ER

Arş. Gör. Volkan ER

/
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
volkan.er@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Kentsel Tasarım ve Planlama
İlgi Alanları
Sürdürebilir Kentsel Tasarım

Eğitim Bilgileri
Lisans
ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama / 2014
Yüksek Lisans
ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım / 2015

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi