HÜSEYİN ULAŞ GÜDEK

Arş. Gör. HÜSEYİN ULAŞ GÜDEK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ


YayınlarYüksek Lisans Tezi
1) Hüseyin Ulaş Güdek DİL, KÜLTÜR VE MEDYA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA EGEMEN MEDYA DİLİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: 2003 IRAK'IN İŞGALİ YA DA AMERİKA'NIN IRAK SAVAŞI ÖRNEĞİ, 9 / 2014, Erzurum

Dergi Makalesi
1) Adem Yılmaz, Hüseyin Ulaş Güdek KÜRESELLEŞME VE SALT GÖRÜNTÜSEL MEDYANIN YÜKSELİŞİ, Atatürk İletişim Dergisi, 2, 3 , 1 / 2012 [Ulusal]


Projeler1) Araştırmacı 9 - 2015 / 1 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
OMÜ GÜzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Endüstriyel Tasarım Atölyesi