Uğur KARATAŞ

Öğr. Gör. Uğur KARATAŞ

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / El Sanatları
Kişisel Bilgiler
OMÜ E-Posta
ugur.karatas@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Hüsn i Hat, Tezhip, Minyatür

Eğitim Bilgileri
Lisans
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Geleneksel Türk Sanatları / 2008
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları / 2018

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Ünivesitesi İlim Sanat ve Kültür Evi Koordinatör