UĞUR BAŞER

Arş. Gör. UĞUR BAŞER

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ


YayınlarYüksek Lisans Tezi
1) Başer U. Samsun İli Ladik İlçesinde Arazi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 12 / 2015

Dergi Makalesi
1) Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER, Nevra ALHAS EROĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ Developments in the Chestnut Market of Turkey , Journal of Agriculture and Nature, 22, 1, 2 / 2019, https://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.430319 [Uluslararası]

2) Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU Determination of Value-Creating Activities in the Agricultural Value Chain, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6, 8, 8 / 2018, https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i8.1002-1007.1835 [Uluslararası]

3) Osman KILIÇ, Uğur BAŞER, Hasan Samet ABACI, Gamze AYDIN ERYILMAZ Öğrencilerin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği, Samsun, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5, 3, 10 / 2018 [Uluslararası]

4) Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU, Nevra ALHAS EROĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model , Turkish Journal of Forecasting, 2, 2, 12 / 2018 [Uluslararası]

5) Bakiye Kılıç Topuz, Mehmet Bozoğlu, Uğur Başer, Nevra Alhas Eroğlu Forecasting of Apricot Production of Turkey by Using Box-Jenkins Method , Turkish Journal of Forecasting, 2, 2, 12 / 2018 [Uluslararası]

6) Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ, Uğur BAŞER Gıda GüvenliğiKonusunda Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Kentsel Alan Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 2, 12 / 2018 [Uluslararası]

7) Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ Measuring Environmental, Economic and Social Sustainability at the Farm Level, Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, 2, 3, 10 / 2017 [Uluslararası]

8) Bakiye KILIÇ TOPUZ, Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER GÜNCEL GELİŞMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52, özel sayı, 10 / 2017 [Uluslararası]

9) Çağlar R.U., Kılıç O., Başer U. Türkiye’de Tarım Sektöründe Finansal Kiralama, Journal of Life Economics, 3 , 2, 4 / 2016 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) MEHMET BOZOĞLU, BAKİYE KILIÇ TOPUZ, UĞUR BAŞER, NEVRA ALHAS EROĞLU Knowledge Levels of the Candidate Graduates of Agricultural Economics on Climate Change and Its Impacts on Agriculture, 5 / 2018, INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS [Uluslararası]

2) MEHMET BOZOĞLU, UĞUR BAŞER, ŞEYMA ORAK, HÜMEYRA KALELİOĞLU Factors Affecting Overweight and Obesity among Urban Adults: A Case of Samsun Province, Turkey, 5 / 2018, INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS [Uluslararası]

3) Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU, Nevra ALHAS EROĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model, 10 / 2018, International Web Conference Series on Forecasting [Uluslararası]

4) Bakiye Kilic Topuz, Mehmet Bozoglu, Ugur Baser, Nevra Alhas Eroglu Forecasting of Apricot Production by Using Box-Jenkins Method in Turkey, 10 / 2018, International Web Conference Series on Forecasting [Uluslararası]

5) Nevra Alhas Eroglu, Mehmet Bozoglu, Bakiye Kilic Topuz, Ugur Baser Forecasting of Beef Meat Production in Turkey, 10 / 2018, International Web Conference Series on Forecasting [Uluslararası]

6) Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU BESİ İŞLETMELERİNİN SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜZEYİ VE ETKİLİ FAKTÖRLER, 9 / 2018, XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, KAHRAMANMARAŞ [Ulusal]

7) Mehmet BOZOĞLU, Cengiz SAYIN, Uğur BAŞER, Nevra ALHAS EROĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ TARIM VE GIDA POLİTİKALARININ GELECEĞİ, 9 / 2018, XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, KAHRAMANMARAŞ [Ulusal]

8) Bozoğlu M., Başer U., N.A.Eroğlu, Kılıç Topuz B. The Cost and Profitability of Chestnut Production in Aydin Province, Turkey, 10 / 2017 , 6th International Chestnut Symposium, Samsun [Uluslararası]

9) Bozoğlu M., Başer U., Kılıç Topuz B. Recent Developments in The Hazelnut Policy and Markets of Turkey, 8 / 2017 , IX. International Congress on Hazelnut - SAMSUN [Uluslararası]

10) Başer U., Bozoğlu M., Kılıç Topuz B. Measuring Environmental, Social and Economic Sustainability at the Farm Level, 9 / 2017 , International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development [Uluslararası]

11) Bozoğlu M., Başer U., N.A.Eroğlu, Kılıç Topuz B. Developments in the Chestnut Markets of Turkey, 10 / 2017 , Samsun [Uluslararası]

12) Kılıç Topuz B., Bozoğlu M., Başer U. Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi , 10 / 2017 , Nevşehir, Kapadokya [Uluslararası]

13) Bozoğlu M., Başer U., Kılıç Topuz B. Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi , 5 / 2017, İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu - ORDU [Ulusal]

14) Başer U., Kılıç O. Arazi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Samsun İli Ladik İlçesi, 5 / 2016, 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi - Isparta [Ulusal]

15) Antalya İli Kaş İlçesinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele Yapan ve Yapmayan İşletmelerin Karşılaştırmalı Analizi, 5 / 2016, 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi - Isparta [Ulusal]

Kitap
1) Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği, 5 / 2016 [Ulusal]


Projeler1) TÜBİTAK - Diğer Görev 6 - 2013 / 9 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye’de Arıcılığın Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Analizi
2) TÜBİTAK - Diğer Görev 4 - 2013 / 4 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye de Süt Sığırcılığında Uygulanan Desteklerin İşletme Kârlılığı Üzerine Olan Etkileri