TÜRKER YARDAN

Prof.Dr. TÜRKER YARDAN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
ERDEMLİ-İÇEL
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2215
OMÜ E-Posta
tyardan@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
tyardan@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
ACİL TIP
İlgi Alanları
Acil bakım, Toksikoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Selçuk Ünviversitesi / 1999
Yüksek Lisans
...
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2005
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2007
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2011
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2018