Tuğba AYÇİÇEK

Öğr. Gör. Tuğba AYÇİÇEK

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Tekirdağ
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3842
OMÜ E-Posta
tugba.aycicek@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İlgi Alanları
Sosyal Pediatri

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD