TEKİN ŞİMŞEK

Doç.Dr. TEKİN ŞİMŞEK

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2458
OMÜ E-Posta
tekin.simsek@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drtekinsimsek@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1997
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1997
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2005
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayis University / 2009
Doçentlik
Ondokuz Mayis University / 2014

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdür Yardımcısı
Tıp Fakültesi Doç. Dr. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı