TAYLAN ÖNYAY

Dr. TAYLAN ÖNYAY

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1195
OMÜ E-Posta
taylan.onyay@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Nöroloji, Nöroşirürji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi AnaBilimDalı
Doktora
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi AnaBilimDalı
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD Doktor Öğretim Üyesi