TAMER ASLAN

Doç.Dr. TAMER ASLAN

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan/Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar Turkish Art Of Glass As Culture Products Within The Context Of Traditional Handicrafts: Surname-i Hümayun Analysis, Turkish Studies,International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 5, 6 / 2015, 10.7827/TurkishStudies.8126 [Uluslararası]

2) Tarık Yazar, Tamer Aslan, Sadık Şener Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan ilgisizlik Sebepleri, OMÜ Eğt. Fak. Derg. / OMU J. Fac. Educ. 2014, 33(2), 593-605, 33(2), 2, 12 / 2014, 10.7822/omuefd.33.2.18 [Uluslararası]

3) Tamer Aslan / Tarık Yazar Traditional Turkish Art of Glass Making As A Symbol Within The Contex Of Bacis Principles Of Style And Its Develpment, The Journal Of Academic Social Science Studies, JASS, 6, 3, 3 / 2013, http://dx.doi.org/10.9761/jasss_803 [Uluslararası]

4) Metin Eker / Tamer Aslan Tüketim Kültürü ve Sanat Eğitimi: Postmodern(ist) Sanat Eğitiminde Gelenekçi Dirençler İle Gelecekçi Stratejilerin Kültürel Bileşkeleri, Ondokuz mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, 4 / 2011, 1685-5567-1-SM.DOC [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Yrd. Doç. Dr. Sevinç Yanbeyi BEŞER,Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR,Yrd. Doç. Dr. Tamer ASLAN Kamusal Alanda Sanat, 5 / 2015, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, Atakum [Ulusal]

2) Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR, Yrd.Doç.Dr. Tamer ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Yanbeyi BEŞER, Samsun Ölçeğinde Kent İnfografiği, 5 / 2015, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, Atakum [Ulusal]

3) Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan/Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Yanbeyi As a Cultural Indicators of Global Brands, Mass Culture and Mass Communication Dimension, 2, 1, 8 / 2014, Samsun [Uluslararası]

4) Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan/ Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar Geleneksel El Sanatları Bağlamında Kültür Ürünleri Olarak Türk Cam Sanatı: Surname-i Hümayun Analizi, 0, 10 / 2013 [Ulusal]

5) Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar/ Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan İlgisizlik Sebepleri, 0, 10 / 2012 [Ulusal]

6) Doç Dr. Metin Eker / Yrd. Doç. Dr. Ali Seylan / Öğr. Gör. Tamer Aslan Postparadigmatik Paranoyalar: Postmadern(ist) Sanat Eğitiminde Şimdi’ nin Bağlantısızlığı, 0, 4 / 2011 [Ulusal]

Hakemlik
1) Turkish Studies, International, Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Academic Journal, 2 / 2015

2) Turkish Studies,International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 0, 4 / 2013

3) Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 0, 10 / 2013

Sergiler
1) 4 Mayıs - 14 Mayıs 2016, Kütahya 10. Çizgi film Festivali ve 1. Uluslararası Çizgi film/Animasyon Sempozyumu ve Sergisi, Uluslararası Jürili Karma Sergi, "Alev" , 5 / 2016, 4 Mayıs - 14 Mayıs 2016, Kütahya [Uluslararası]

2) Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2/6 Mayıs 2016, Konya Selçukludan Bugüne Geometri, Uluslararası Jürili Karma Sergi "Anatolia", 5 / 2016, Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2/6 Mayıs 2016, Konya [Uluslararası]

3) Yaşar Üniversitesi, 13 Mayıs - 27 Mayıs 2016, İzmir ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Büyük Buluşma Sergisi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, 5 / 2016, Yaşar Üniversitesi, 13 Mayıs - 27 Mayıs 2016, İzmir [Ulusal]

4) Sarajevo, Bosna Hersek Sarajevo University, Akademia Of Fine Arts, Kişisel sergi, 5 / 2015, Sarajevo, Bosna Hersek [Uluslararası]

5) Mostar, Bosna Hersek University of Dzemal Biyedic Mostar, Karma Sergi, 5 / 2015, Mostar, Bosna Hersek [Uluslararası]

6) Mostar, Bosna Hersek University of Dzemal Biyedic Mostar, Kişisel sergi, 5 / 2015, Mostar, Bosna Hersek [Uluslararası]

7) Seferihisar, Yaratıcı Yazarlık Okulu "Phoenix" Kişisel Sergi, 5 / 2015, Seferihisar, Yaratıcı Yazarlık Okulu [Uluslararası]

8) Selçuk Üniversitesi, Konya IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu,Hakemli sergi, 11 / 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya [Uluslararası]

9) Ankara Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergi, Armada AVM Galeri M, 3 / 2015, Ankara [Ulusal]

10) Samsun Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Sergisi, GSF Sanat Galerisi, 4 / 2015, Samsun [Ulusal]

11) Samsun Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Sergisi, Karma,GSF Sanat Galerisi, 4 / 2015, Samsun [Ulusal]

12) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 13/16 Mayıs 2015, Kütahya Farklı ve Birlikte III, Hakemli sergi, 5 / 2015, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 13/16 Mayıs 2015, Kütahya [Ulusal]

13) Ankara, Çağdaş Sanatlar Merkezi II. TÜSGAD Ankara Sanat Buluşması, 12 / 2015, Ankara, Çağdaş Sanatlar Merkezi [Ulusal]

14) İtalya, Duino Castle,Tireste Zümrüd-ü Anka/I-You, Kişisel Sergi, , 3 / 2014, İtalya, Duino Castle,Tireste [Uluslararası]

15) Samsun Karma Sergi (SOMA), Tamer Aslan / Mustafa Türkmen / Ezgin Yetiş, Gülşen Çaylı, Yeşilyurt AVM, 5 / 2014, Samsun [Ulusal]

16) Samsun Karma Sergi, Tamer Aslan, Sabiha Aydın, Hilal Sönmez, Ayşegül Çotak, Ayşe Çatal, Şeyma Yılmaz, Yeşilyurt AVM, 4 / 2014, Samsun [Ulusal]

17) Samsun Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, OMÜ/GSF Kampüsü, GSF Sanat Galerisi, 5 / 2014, Samsun [Ulusal]

18) Samsun Cam Füzyon Karma Sergi, Tamer Aslan, Mustafa Türkmen, OMÜ/GSF Kampüsü, 6 / 2014, Samsun [Ulusal]

19) Samsun Güzel Sanatlar Fakültesi, Renklerden Gönüllere, Karma Sergi, PIAZZA galeri, 10 / 2014, Samsun [Ulusal]

20) Londra “Anatolia Digital Design” Kişisel Sergi, Stoke Newington-N167UY, 7 / 2013, Londra [Uluslararası]

21) Londra, Sofra Covent Garden, 36 Tavistock Street, Covent arden,WC2E 7PB Mevlana ve Anadolu Kültürü” Kişisel Sergi, , 8 / 2013, Londra, Sofra Covent Garden, 36 Tavistock Street, Covent arden,WC2E 7PB [Uluslararası]

22) Londra, Stoke Newington- N167UY ,“4Color Mixed Exhibition” Karma Sergi, Tamer Aslan/Tarık Yazar/Sadık Şener/Ezgin Yetiş,, 8 / 2013, Londra, Stoke Newington- N167UY [Uluslararası]

23) Samsun Karma Sergi, Tamer Aslan / Mustafa Türkmen / Ezgin Yetiş, Güzel Sanatlar Kampüsü, 5 / 2013, Samsun [Ulusal]

24) Samsun “Cam Füzyon Sanatı” Karma Sergi, Tamer Aslan, Mustafa Türkmen, Zafer Kurt, Ezgi Kurt, GSF Kampüsü, 12 / 2012, Samsun [Ulusal]

25) Sinop Tamer Aslan/Karikatürist Kubilay Kabasoğlu, Karma Sergi, Belediye Konservatuarı, 4 / 1995, Sinop [Ulusal]

26) Sinop Karma Sergi, Ondörtlü Karikatürcüler Grubu/Semih Balcıoğlu/Asaf Koçak/Tamer Aslan, Belediye Konservatuvarı, 3 / 1995, Sinop [Ulusal]

27) Sinop Tamer Aslan,El Sanatları sergisi, Aşıklar Caddesi, 5 / 1993, Sinop [Ulusal]

28) Sinop Karma Sergi, Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu, 3 / 1992, Sinop [Ulusal]

29) Sinop Tamer Aslan Resim Sergisi, İl Özel İdare Sergi Salonu, 7 / 1992, Sinop [Ulusal]

30) Sinop Vangogh Yılı, Workshop/Karma Sergi, Tamer Aslan, Çoban Ressam Süleyman Şahin, 8 / 1990, Sinop [Ulusal]

31) Ordu Valilik Ulusal Resim Yarışması, Sergileme, “Karadeniz Doğası ve İnsanı, 9 / 1990, Ordu [Ulusal]

32) İstanbul Tamer Aslan,Deri El Sanatları Sergisi, 1 / 1983, İstanbul [Ulusal]

Sanatsal Etkinlikler
1) Tekirdağ NKÜ I. Uluslararası Mail Art Bienali "Gelenek", 3 / 2016, Tekirdağ [Uluslararası]

2) 30 Nisan 2016, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ekolojik Yaşam Topluluğu, Kızılırmak Deltası Doğa Kampı, "Doğa ve Sanat" eğitimi, 5 / 2016, 30 Nisan 2016, Samsun [Ulusal]

3) Dumlupınar Üniversitesi 1.Posterland Afiş Yarışması, 3 / 2015, Dumlupınar Üniversitesi [Uluslararası]

4) Sarajevo University, Akademia Of Fine Arts Sarayevo, Lecture,Turkish Art Of Glass As Culture Products Within The Contex Of Traditional Handicrafts: Surname-i Humayun Analysis , 5 / 2015, Sarajevo University, Akademia Of Fine Arts [Uluslararası]

5) University of Dzemal Bijedic Mostar, Faculty of Education Mostar, Lecture,Turkish Art Of Glass As Culture Products Within The Contex Of Traditional Handicrafts: Surname-i Humayun Analysis , 5 / 2015, University of Dzemal Bijedic Mostar, Faculty of Education [Uluslararası]

6) Scotland International Competition Poster 2015, 7 / 2015, Scotland [Uluslararası]

7) Bosna Hersek Mevlana Programı, 5 / 2015, Bosna Hersek [Uluslararası]

8) OMÜ,Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu Siyah Beyazdan Renge Seminer, 3 / 2015, OMÜ,Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu [Ulusal]

9) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun AB Proje Döngüsü Yönetimi PCM, 6 / 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun [Ulusal]

10) Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Güzel Sanatlar Kampüsü, Omü Sahnesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, 5 / 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Güzel Sanatlar Kampüsü, Omü Sahnesi, [Ulusal]

11) Trieste-İtalya Zümrüd-ü Anka / I - You, 3 / 2014, Trieste-İtalya [Uluslararası]

12) Tekirdağ Tekirdağ Belediyesi Logo Yarışması, 5 / 2014, Tekirdağ [Ulusal]

13) Tekirdağ Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri,Logo Yarışması, 8 / 2014, Tekirdağ [Ulusal]

14) Konya Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Sosyal Sorumluluk Ödülleri, 5 / 2013, Konya [Ulusal]

15) Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Samsun Tübitak Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 2 / 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Samsun [Ulusal]

16) Kastamonu Kastamaonu Valiliği, Logo Yarışması, 3 / 2012, Kastamonu [Ulusal]

17) Canik,Samsun Canik Belediyesi Logo Yarışması, 3 / 2012, Canik,Samsun [Ulusal]

18) OMÜ Sahnesi,Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun Cam Füzyon Sanatı Seminer, 12 / 2012, OMÜ Sahnesi,Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun [Ulusal]

19) İstanbul Lukas Resimde Kalıcılık ve Restorasyon Seminer, 5 / 2010, İstanbul [Ulusal]

20) Samsun OMÜ/Çocuk Hastanesi Alerji Bölümü, Duvar Resimleri, 9 / 2010, Samsun [Ulusal]

21) Samsun Ted Koleji Meslekler Günü Paneli, 9 / 2010, Samsun Ted Koleji [Ulusal]

22) Çanakkale CAP, Çanakkale Resim Yarışması, 3 / 2009, Çanakkale [Ulusal]

23) Sağlık Bakanlığı,Ankara Sağlık Bakanlığı Logo ve Amblem Yarışması, 5 / 2009, Sağlık Bakanlığı,Ankara [Ulusal]

24) Samsun Batıpark Çocuk Dünyası Çizgi Roman Kahramanları Peyzaj Uygulamaları, 3 / 2009, Samsun [Ulusal]

25) Samsun OMÜ 55 Gençlik ve Spor Kulübü Logo, 4 / 2008, Samsun [Ulusal]

26) Bahar Restoran, Samsun Dekorasyon ve Duvar Resimleri / Vitray Çalışmaları, 7 / 2007, Bahar Restoran, Samsun [Ulusal]

27) Uluslararası Sinopale 1 Bienali Şey, 4 / 2006, Uluslararası Sinopale 1 Bienali [Uluslararası]

28) Samsun Günümüzde Sanat, Kanal S, Yel değirmeni Programı, 4 / 2006, Samsun [Ulusal]

29) Çapans Restoran,Samsun Dekorasyon ve Duvar Resimleri , 6 / 2006, Çapans Restoran,Samsun [Ulusal]

30) Samsun OMÜ/Ziraat Fakültesi Başak Amfisi, Anadolu Çalışanları Rölyef Uygulamaları, 3 / 2005, Samsun [Ulusal]

31) Kaya Restoran, Fastfood, Samsun Dekorasyon ve Duvar Resimleri, 5 / 2004, Kaya Restoran, Fastfood, Samsun [Ulusal]

32) Samsun OMÜ/SMYO/Sergi Salonu, Papirüs Rölyef Uygulamaları, 3 / 2002, Samsun [Ulusal]

33) Samsun OMÜ/Lösemili Çocuklar Servisi, Duvar Resimleri, 4 / 2001, Samsun [Ulusal]

34) Samsun Gülhan Restoran, Peyzaj ve Duvar Resimleri Çalışmaları, 5 / 2000, Samsun [Ulusal]

35) Samsun OMÜ/SMYO/MDS Atölye, Kurtuluş Savaşı Rölyef Uygulaması, 5 / 1999, Samsun [Ulusal]

36) Karadeniz Gazetesi, Deri El Sanatları, Makale,, 5 / 1999, Karadeniz Gazetesi, [Ulusal]

37) Samsun OMÜ/Konukevi Vitray Uygulamaları, 4 / 1998, Samsun [Ulusal]

38) Yenises Dergisi El Sanatları Deri İşlemeciliği,Makale, 4 / 1998, Yenises Dergisi [Ulusal]

39) Samsun OMÜ/AKM, Atatürk Köşesi Rölyef Uygulaması, 2 / 1997, Samsun [Ulusal]

40) Ankara Uluslararası Sanat ve El Sanatları, Art/Crafts, AKM, 11 / 1996, Ankara [Uluslararası]

41) Ankara Turizm Bakanlığı, Dösem Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması, Sergileme, 1 / 1996, Ankara [Ulusal]

42) Sinop SÖKSA, İdari Bina Dekorasyon Çalışmaları, 4 / 1996, Sinop [Ulusal]

43) Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, Merkez Dinlenme ve Eğitim Tesisi, Peyzaj ve Dekorasyon Çalışmaları, 9 / 1996, Sinop [Ulusal]

44) Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, Boyabat Topalçam Dinlenme ve Eğitim Tesisi, Peyzaj ve Dekorasyon Çalışmaları, 10 / 1996, Sinop [Ulusal]

45) Tercüman Gazetesi Makale Deri İşlemeciliği , 4 / 1994, Tercüman Gazetesi Makale [Ulusal]

46) İzmir Uluslararası İzmir Fuarı, Söksa Kreasyon Defile, 8 / 1992, İzmir [Uluslararası]

47) Ankara Orman Bakanlığı, Amblem Yarışması, Sergileme, 1 / 1992, Ankara [Ulusal]

48) Melek Çok Amaçlı Salon,Sinop Duvar Resimleri, 1 / 1990, Melek Çok Amaçlı Salon,Sinop [Ulusal]

49) Sinop, Gözde FM, Kültür Sanat Programları Sanat Günlüğü, 1 / 1990, Sinop, Gözde FM, Kültür Sanat Programları [Ulusal]

50) Sinop Dikmen Belediyesi Logo, 1 / 1990, Sinop [Ulusal]

51) Bodrum Akçabük Tatil Köyü, Peyzaj ve Dekorasyon Uygulamaları, 1 / 1987, Bodrum [Ulusal]

Doktora Tezi
1) Tamer Aslan Kültürel Yeniden-Üretim Süreçlerine Etkisinde Postmodern Tüketim Estetiği, 9 / 2010, Samsun


Projeler1) BAP - Yürütücü 7 - 2012 / 1 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Cam Füzyon Sanatı
2) BAP - Araştırmacı 7 - 2013 / 8 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Yabancı Dil Eğitimi Katılımcı
3) BAP - Diğer Görev 4 - 2014 / 10 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Resim-Seramik-Ebru Kursları
4) Araştırmacı 4 - 2014 / 8 - 2014 | Durum : Devam ediyor.
Türkiye’ de ki Yerli Kahraman ve Karakterlerin Ortaya Çıkartılması ve Tanıtılması
5) Araştırmacı 3 - 2015 / 3 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
OMÜ,Güzel Sanatlar Fakültesi,Seramik- Cam Bölümü Seramik Atölyesi
6) Diğer Görev 3 - 2015 / 9 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Resim-Seramik-Ebru Kursları
7) Danışman 5 - 2015 / 9 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı,Atatürk Bulvarının Baruthane cephesi seramik çalışmalar

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Necla Deniz Işıtan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi / GSF - 2 / 2015