TARIK YAZAR

Doç.Dr. TARIK YAZAR

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ


YayınlarSanatsal Etkinlikler
1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1. Posterland Afiş Yarışması, 3 / 2015, Dumlupınar Üniversitesi, 3 / 2015, Kütahya [Uluslararası]

2) Scotland International Poster Competition, 7 / 2015 [Uluslararası]

3) Posterfortomorrow Poster Yarışması, 7 / 2015 [Uluslararası]

4) I. Tayvan Uluslararası Poster Tasarım Yarışması, 6 / 2015 [Uluslararası]

5) East Turkestan Poster Exhibition, 11 / 2015 [Uluslararası]

6) İzmir, Katip Çelebi Üniversitesi Amblem/Logo Tasarım Yarışması, 5 / 2015, İzmir, [Ulusal]

7) OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜÇEM Çocuk Üniversitesi "Karikatür Öğreniyorum" Eğitim Pr. ve Sergi, 6 / 2015, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü [Ulusal]

8) Tokat, Reşadiye Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması, 11 / 2015, Tokat, [Ulusal]

9) Adıyaman, Adıyaman Valiliği Logo Tasarım Yarışması, 11 / 2015, Adıyaman, [Ulusal]

10) Urla Belediyesi Logo Tasarım Yarışması, 4 / 2015 [Ulusal]

11) Gümüşhane Şehir Logosu Tasarım Yarışması, 4 / 2015 [Ulusal]

12) TİM-EXIMBANK-İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Araştırma Merkezi (TEDAM) Logo Tasarım Yarışması,, 1 / 2015 [Ulusal]

13) Türk Dünyası Vakfı Logo Tasarım Yarışması,, 5 / 2015 [Ulusal]

14) Samsun OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Logo Tasarımı, 6 / 2015, Samsun [Ulusal]

15) İzmir OMÜ Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama Merkezi Logo Tasarım Yarışması, 6 / 2015, İzmir [Ulusal]

16) Mudanya Belediyesi Logo Tasarım Yarışması, 5 / 2015 [Ulusal]

17) Manavgat Belediyesi Logo Tasarım Yarışması, 7 / 2015 [Ulusal]

18) Tekirdağ Belediyesi Logo Tasarım Yarışması, 5 / 2014 [Ulusal]

19) Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri Logo Tasarım Yarışması, 8 / 2014 [Ulusal]

20) Antalya, Elmalı Elmalı Belediyesi Logo Tasarım Yarışması,, 1 / 2014, Antalya, Elmalı [Ulusal]

21) Artvin Belediyesi logo Tasarım Yarışması,, 11 / 2014 [Ulusal]

22) Manisa, Şehzadeler Belediyesi Logo Tasarım Yarışması, 6 / 2014, Manisa, [Ulusal]

23) Malatya, Yeşilyurt Yeşilyurt Belediyesi Logo Tasarım Yarışması, 12 / 2014, Malatya, Yeşilyurt [Ulusal]

24) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2019 Eğitim Vizyonu Logo Tasarımı,, 2 / 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi [Ulusal]

25) Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜÇEM Çocuk Üniversitesi Logo Tasarımı,, 2 / 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi [Ulusal]

26) Canik Belediyesi Logo Tasarım Yarışması,, 3 / 2012 [Ulusal]

27) OMÜ Karikatür Topluluğu Amblem/Logo Tasarımı, 12 / 2010 [Ulusal]

28) Ankara, Sağlık Bakanlığı Amblem/Logo Tasarım Yarışması, 5 / 2009, Ankara, [Ulusal]

Doktora Tezi
1) Tarık YAZAR, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ATAKUM KAMPÜSÜ BAĞLAMINDA GÖRSEL BİLDİRİŞİM SİMGELERİNİN TASARIM VE UYGULAMA SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE MODEL ÖNERİSİ, 1 / 2010

Yüksek Lisans Tezi
1) Tarık YAZAR, BİR PROJE ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE GÖRSEL BİLDİRİŞİM SİMGELERİNİN İLETİŞİMDEKİ YERİ, 6 / 1996, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dergi Makalesi
1) Arş. Gör. Hüseyin UZUNTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR Dijital Çağdaki Yeni Eğilimler Bağlamında Yapılan Amblem/ Logo Tasarım Trendleri, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 2, 2, 7 / 2017 [Uluslararası]

2) Hikmet ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR 1850’den Günümüze Sanat Akımlarının Mobilya Tasarımlarına Yansıması , Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4, 7, 7 / 2017 [Uluslararası]

3) Hitket ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR Dokuma ve Motif Özellikleri Açısından Sembolik Değer Olarak Osmanlı Padişah Kaftanları ve Şifreleri, Researcher: Social Science Studies, 5, 10, 9 / 2017, http://dx.doi.org/10.18301/rss.381 [Uluslararası]

4) Tamer ASLAN, Tarık YAZAR, Turkish Art Of Glass As Culture Products Within The Context Of Traditional Handicrafts: Surname-i Hümayun Analysis., Turkish Studies,International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, 10, 5, 6 / 2015, 10.7827/TurkishStudies.8126 [Uluslararası]

5) Tarık YAZAR, Bayram ÖZER, Abdurrahman EREN, 1992-2012 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi, Journal of Theory and Practice in Education, 10, 1, 1 / 2014 [Uluslararası]

6) Tarık YAZAR, Tamer ASLAN, Sadık ŞENER Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan ilgisizlik Sebepleri, OMÜ Eğt. Fak. Dergisi / OMU J. Fac. Educ. , 2, 33, 12 / 2014, 10.7822/omuefd.33.2.18 [Uluslararası]

7) Tarık YAZAR, Murat GÖKALP, Murat AĞÇİÇEK, The Evaluation And Examination Of 1992 Primary School Painting Lesson Curriculum And Of 2006 Primary School Visual Arts Lesson Curriculum, Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, 5, 2, 8 / 2013 [Uluslararası]

8) Tarık YAZAR, Tamer ASLAN, Traditional Turkish Art Of Glass-Making As A Symbol Within The Context Of Basic Principles Of Style And Its Development, The Journal Of Academic Social Science Studies, 6, 3, 3 / 2013 [Uluslararası]

9) Tarık YAZAR, The Effects Of Signs, Pictograms And Symbols As Visual Communication Medium On The Human Behavior With Regard To Area Of Usage And A Semiotic Assessment, The Journal of Theory and Practice in Education, 5, 8, 12 / 2012 [Uluslararası]

10) Tarık YAZAR, Gökçe ARİFOĞLU, The Research Of Audio Visual Educational Aids On The Creativity Levels Of 4-14 Year Old Children As A Process In Primary Education, Procedia Social And Behavioral Sciences, 51, 8 / 2012, DOI:10.1016/j.sbspro.2012.08.163 [Uluslararası]

11) Kurtman ERSANLI, Memduh ERKİN, Sevgi KOYUNCU, Metin EKER, Gülten İMAMOĞLU, Sevinç YANBEYİ, Tarık YAZAR, İlköğretim Okullarındaki İş Eğitiminin Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 6 / 1997 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Mehmet SUSUZ, Tarık YAZAR Göstergebilimin Plastik Sanatlara Yaklaşımı, 11 / 2015, Konya, [Uluslararası]

2) Gökçe ARİFOĞLU, Tarık YAZAR, Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Kitaplarındaki İllüstrasyonların Semantik Açıdan Analizi, 11 / 2015, Konya, [Uluslararası]

3) Sevinç Yanbeyi BEŞER, Tarık YAZAR, Tamer ASLAN, Kamusal Alanda Sanat, 6 / 2015, Samsun [Ulusal]

4) Tarık YAZAR, Tamer ASLAN, Sevinç Yanbeyi BEŞER, Samsun Ölçeğinde Kent İnfografiği, 6 / 2015, Samsun [Ulusal]

5) Tarık YAZAR, Sevinç Yanbeyi BEŞER, Tamer ASLAN, As a Cultural Indicators of Global Brands, Mass Culture and Mass Communication Dimension, (Kültürel Göstergeler Olarak Global Markaların Kitle Kültürü ve Kitle İletişim Boyutu), 2, 1, 5 / 2014, Samsun [Uluslararası]

6) Tarık YAZAR, Kızılırmak Deltası Turizm Eylem Planı Bağlamında Ziyaretçi Yönetimi ve Kızılırmak Deltası Görsel Yönlendirme Sistemi, 1, 1, 6 / 2014, Samsun [Ulusal]

7) A. Kemal AYAN, Tarık YAZAR, E. Emin MARAŞ, Embiya SANCAK, Kızılırmak Deltasında Ziyaretçi Yönlendirme Ve Turist Bilgi Sistemi İçin Model Önerisi, 1, 1, 5 / 2014, Samsun [Ulusal]

8) Tarık YAZAR, Tamer ASLAN, Geleneksel El Sanatları Bağlamında Kültür Ürünleri Olarak Türk Cam Sanatı: Surname-i Hümayun Analizi, 10 / 2013, Konya [Ulusal]

9) Tarık YAZAR, Tamer ASLAN, Sadık ŞENER, Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk Ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan İlgisizlik Sebepleri, 10 / 2012, Ankara [Ulusal]

10) Tarık YAZAR, Murat GÖKALP, Mura AĞÇİÇEK, İlköğretim Kurumları 1992 Resim-İş Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Amaç, Kapsam, Öğrenme-Öğretme Süreci, Ölçme Ve Değerlendirme Bağamında İncelenmesi Ve Uygulama Açısından Öneriler, 4 / 2012, İstanbul [Ulusal]

11) Tarık YAZAR, Tamer ASLAN, Sadık ŞENER, Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan İlgisizlik Sebepleri, 1, 1, 10 / 2012, Ankara [Ulusal]

12) Tarık YAZAR, Özlem KARAMAN, The Importance Of Geosymbols As Information Design Tools In Human Life And Give Meaning To Indicators In Terms Of Semiotic, 10 / 2011, Konya [Uluslararası]

13) Tarık YAZAR, Ali SEYLAN, Reflections Of New Trends On Logo Design And Graphic Design Education Process, 10 / 2011, Konya [Uluslararası]

14) Tarık YAZAR, Ali SEYLAN, Özlem KARAMAN, Kentsel Gelişim Sürecinde Samsun Jeoturizmi Ve Samsun’a Özgü Bir Görsel Bilgi Sistemi Modeli, 10 / 2011 [Ulusal]

15) Tarık YAZAR, “Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme”, 1, 1, 4 / 2011, Ankara [Ulusal]

16) Tarık YAZAR, Erdal GÜMÜŞ, Nicolas ZOROS, Evaluation Of Geosymbol Designs And Applications On A Semiotic Level As A Universal Non-Verbal Communication Language And Location Of The Information Panels In The Context Of Visual Communication, 6 / 2010, Imatra, Finland [Uluslararası]

17) Tarık YAZAR, Aysun KANBUR, A Remarkable Communication Tool In Organizational Culture: Visual Information Symbols With A Semiotic Perspective, 1, 9 / 2009, İzmir [Uluslararası]

18) Tarık YAZAR, Sevgi KOYUNCU, Evren TURAL, A Semiotic Study On The Effects Of Art Education In True Perception Of The Visual Communication Symbols In Context Of A Model-Suggestion, Designed And Applied In The Atakum Campus Of Ondokuz Mayıs University, 6 / 2008, Osaka, Japan [Uluslararası]

19) Tarık YAZAR, Sevgi KOYUNCU, Evren TURAL, Erdal GÜMÜŞ, A Study On The Perception Success Of The Visual Information Symbols In Semiotic Aspects That Were Created As A Model-Proposal For The Atakum Campus Of Ondokuz Mayis University, 11 / 2008, Nanjing, China [Uluslararası]

Sergiler
1) Batumi Art State University, Batumi/Georgia Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts Lecturers Mixed Exhibition, 11 / 2017, Batumi Art State University, Batumi/Georgia [Uluslararası]

2) Mostar, Bosna Hersek Bosna Hersek University of Dzemal Biyedic Mostar, Karma Sergi,, 5 / 2015, Mostar, Bosna Hersek [Uluslararası]

3) Malatya, İnönü Üniversitesi Sanat Sempozyumu Yarışmalı Sergi, 10 / 2015, Malatya, [Uluslararası]

4) Kongre Kültür Merkezi, Samsun OMÜ Karikatür Topluluğu "Vakitsizler" Karma Karikatür Sergisi,, 5 / 2015, Kongre Kültür Merkezi, Samsun [Ulusal]

5) Ankara OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergi, Armada AVM Galeri M, , 3 / 2015, Ankara [Ulusal]

6) Samsun OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Karma Sergisi, GSF Sanat Galerisi, , 4 / 2015, Samsun [Ulusal]

7) Kütühya, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya Farklı ve Birlikte III, "Jürili Karma Sergi", 5 / 2015, Kütühya, [Ulusal]

8) Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA TÜSGAD Tüm Sanat Galerileri Derneği II. Ankara Sanat Buluşması., 12 / 2015, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA [Ulusal]

9) (Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Manisa, İstanbul) Demokrasi Şöleni Uluslararası Karma Sergisi , 6 / 2014, (Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Manisa, İstanbul) [Uluslararası]

10) Samsun "Renklerden Gönüllere" Konulu Karma Resim Sergisi Piazza AVM Sergi Salonu, 10 / 2014, Samsun [Ulusal]

11) London, England London "Good 50x70 My Favorite Posters” Kişisel Afiş Sergisi, Stoke Newington-N167UY,, 7 / 2013, London, England [Uluslararası]

12) London, England London, “4 Color Mixed Exhibition” Karma Sergi, Tamer Aslan/Tarık Yazar/Sadık Şener/Ezgin Yetiş, Stoke Newington- N167UY,, 7 / 2013, London, England [Uluslararası]

13) London Learning Centre, United Kingdom London, Poster Exhibition, Kişisel Sergi, London Learning Centre LLC, Oxford Street,, 8 / 2013, London Learning Centre, United Kingdom [Uluslararası]

14) Selçuk Üniversitesi, Konya International Fine Arts Symposium (IFAS), Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Jürili Sergi, , 10 / 2011, Selçuk Üniversitesi, Konya [Uluslararası]

15) OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi Samsun Sempozyumu, OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi, , 10 / 2011, OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi [Ulusal]

16) Işık Üniversitesi İstanbul 2010 Kültür Başkenti, Sanatın Anadolu Aydınlanması Resim Sergisi, , 5 / 2010, Işık Üniversitesi [Ulusal]

17) Samsun Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Kültür Merkezi OMÜ Eğitim Fakültesi GSEB Öğretim Elemanları Karma Sergi, 5 / 2007, Samsun Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Kültür Merkezi [Ulusal]

18) Ordu Aybastı/Kabataş Kurultayı Karma Seramik-Cam-Heykel-Resim Sergisi, 7 / 2007, Ordu [Ulusal]

19) Topkapı Sarayı Tarihi Darphane-I Amire Binası, Sultanahmet, İstanbul, 25.Grafik Ürünler Sergisi, 11 / 2006, Topkapı Sarayı Tarihi Darphane-I Amire Binası, Sultanahmet, İstanbul, [Ulusal]

20) Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya, ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, 11 / 2005, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya, [Ulusal]

21) Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu, Samsun, OMÜ Eğitim Fakültesi GSEB Öğretim Elemanları Karma Sergi, 5 / 2005, Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu, Samsun, [Ulusal]

22) Ordu Güzel Sanatlar Galerisi, OMÜ Eğitim Fakültesi GSEB Öğretim Elemanları Karma Sergi, 4 / 2005, Ordu Güzel Sanatlar Galerisi, [Ulusal]

23) Arkeoloji Müzesi, Samsun, Çiftlik Lions Kulübü Karma Resim Sergisi, 11 / 2004, Arkeoloji Müzesi, Samsun, [Ulusal]

24) Fatsa Halk Kütüphanesi Sergi Salonu, Ordu, OMÜ Eğitim Fakültesi GSEB Öğretim Elemanları Karma Sergi, 12 / 2002, Fatsa Halk Kütüphanesi Sergi Salonu, Ordu, [Ulusal]

25) Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Samsun, OMÜ Eğitim Fakültesi GSEB Öğretim Elemanları Karma Sergi, 5 / 2002, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Samsun, [Ulusal]

26) Opel Plaza Sergi Salonu, Samsun, Opel Reis Resim Sergisi, 12 / 1999, Opel Plaza Sergi Salonu, Samsun, [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) Tarık YAZAR, “OMÜ Atakum Kampüsü İçin Bir Model-Öneri Olarak Oluşturulan Görsel Bildirişim Simgelerinin Semiyotik Açıdan İncelenmesi ve Çin Nanjing Normal Üniversitesi Kültürel Semiyotik Sempozyumu İzlenimleri”, 10 / 2009, Samsun [Ulusal]

2) Tarık YAZAR, “Postmodernizm Nedir? Modern Sanat Ve Post-Modern İlişki”, 4 / 1998, Samsun [Ulusal]

3) Tarık YAZAR, “Resim Sanatında Henri De Toulousse-Lautrec’in Eserleri Bağlaminda Görsel Algılama ve Anlatım Dili Çözümlemesi”, 11 / 1998, Samsun [Ulusal]

4) Tarık YAZAR, “Resim Sanatında Bilinen Görülen İzlenen ve Düşünülen Dönemlerdeki Mekan Anlayışları”, 3 / 1997, Samsun [Ulusal]

5) Tarık YAZAR, “Biçim Devrimi ve Günümüz Sanatına Getirdikleri”, 5 / 1997, Samsun [Ulusal]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 4 - 2014 / 4 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarmı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı, Proje No: (PYO.GUZ.1906.14.001)
2) BAP - Diğer Görev 6 - 2013 / 8 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi Katılımcı, London/England
3) Araştırmacı 4 - 2014 / 4 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Türkiye’ deki Yerli Kahraman ve Karakterlerin Ortaya Çıkartılması ve Tanıtılması
4) BAP - Araştırmacı 1 - 1998 / 1 - 1999 | Durum : Tamamlandı.
“Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde İki ve Üç Boyutta Temel Sanat Eğitimi Dersinin Verimlilik Düzeyinin Araştirilmasi ve Alternatif Model Önerilerinin Geliştirilmesi”, EF-087 No’lu Proje
5) BAP - Araştırmacı 10 - 1995 / 10 - 1996 | Durum : Tamamlandı.
İlköğretim Okullarındaki İş Eğitiminin Analizi, EF-066 Nolu Proje

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - İlknur İNAL - İlköğretim Okullarındaki Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: Kocaeli İli Gölcük İlçesi Örneği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devam Ediyor) - 9 / 2015
2) Yüksek Lisans - Feyza KABAKÇI - Geleneksel ve Modern Sanat Ekseninde Türk Cam Sanatının Üslup Çözümlemesi ve Post-Modern Çeşitlilik - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devam Ediyor) - 9 / 2015
3) Yüksek Lisans - Figen ÖZATA - Anlambilimsel Çözümleme Yöntemleri Açısından Soyut Resimde İmge - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devam Ediyor) - 9 / 2015
4) Yüksek Lisans - Hikmet ÖZTÜRK - Estetik Üretimin Teknoloji Ve Kültür İle Etkilişimi: Endüstriyel Ürün Tasarımı Olarak Mobilya - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2015
5) Yüksek Lisans - Şebnem ÖZDEMİR - İlkokul Görsel Sanatlar Dersi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: Artvin İli Borçka İlçesi Örneği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devam Ediyor) - 9 / 2015
6) Doktora - Mehmet SUSUZ - Gösteren - Gösterilen İlişkisi Bağlamında Tüketim Kültürü Ve Çağdaş Sanat: Enstalasyon - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2015
7) Yüksek Lisans - Hüseyin UZUNTAŞ - “İmaj Değişikliği Açısından Kurum Kimliği Yaratmada Amblem/Logo Tasarım Trendleri” - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2015
8) Doktora - Abdurrahman EREN - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dali Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterlilikleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 5 / 2014
9) Yüksek Lisans - Gökçe ARİFOĞLU - Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Kitaplarındaki Görsellerin Semantik Açıdan Analizi’ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2014
10) Yüksek Lisans - İbrahim YALÇIN - Teknoloji Çağının Gerekleri Çerçevesinde Fotoğraf Sanatının Görsel Anlatım Ögesi Olarak Afiş Tasarımı Çalışmalarında Kullanımı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 3 / 2014
11) Yüksek Lisans - Özlem KARAMAN - Görsel Bildirişim Aracı Olarak Jeosembollerin İnsan Üzerindeki Etkileri ve Algı Düzeyleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2013