TAMER ÖZLÜ

Dr. Öğretim Üyesi TAMER ÖZLÜ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5282
OMÜ E-Posta
tamero@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Fiziki Coğrafya

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi / 1993
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1995
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2000
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü / 2001

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Mevlana Bölüm Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Farabi Bölüm Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Erasmus Bölüm Koordinatörü