ŞİNASİ UMUR

Prof.Dr. ŞİNASİ UMUR

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER


YayınlarDergi Makalesi
1) Pekmezci GZ, Yardımcı B, Onuk EE, Umur S. Molecular characterization of Hysterothylacium fabri (Nematoda: Anisakidae) from Zeus faber (Pisces: Zeidae) caught off the Mediterranean coasts of Turkey based on nuclear ribosomal and mitochondrial DNA sequences, Parasitology International, 63, 1, 2 / 2104, doi:10.1016/j.parint.2013.10.006 [Uluslararası]

2) Pekmezci GZ, Umur S Presence of Hysterothylacium gadi aduncum (Rudolphi, 1802) (Anisakidae) in cultured Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in fresh water farms from Turkey and its mortality, Iranian Journal of Fisheries Sciences , 14, 1, 3 / 2015 [Uluslararası]

3) Gürler AT, Bölükbaş CS, Pekmezci GZ, Umur Ş, Açıcı M Nematode and cestode eggs scattered with cats-dogs feces and significance of public health in Samsun, Turkey,, Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi, 62, 1, 3 / 2015, doi.10.1501/Vetfak_0000002653 [Uluslararası]

4) Acici M, Buyuktanir O, Bolukbas CS, Pekmezci GZ, Gurler AT, Umur S. Serologic detection of antibodies against Fasciola hepatica in sheep in the middle Black Sea region of Turkey, Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 31, , 6 / 2015, doi: 10.1016/j.jmii.2015.06.005. [Uluslararası]

5) Bölükbaş CS, Pekmezci GZ, Gürler AT, Acici M, Umur S Molecular identification of zoonotic Trichuris trichiura infections in non-human primates at Samsun Zoo, Turkey. , Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20, 1, 1 / 2014, 10.9775/kvfd.2013.9615 [Uluslararası]

6) Pekmezci GZ, Onuk EE, Yardimci B, Bolukbas CS, Gurler AT, Acici M, Umur S. Molecular identification of Anisakis species (Nematoda: Anisakidae) from marine fishes collected in Turkish waters. , Veterinary Parasitology, 201, 1-2, 3 / 2014, doi:10.1016/j.vetpar.2014.01.005 [Uluslararası]

Hakemlik
1) , 4 / 2015

2) , 1 / 2015

3) , 6 / 2014

Kitap
1) Tınar R, Umur Ş Veteriner Parazitoloji, Hayvan Türlerine Göre, 10 / 2014 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) First clinical Strongyloides stercoralis case in diarrhea dog and its treatment, in Turkey. , 2, 9 / 2015, Cluj-Napoca, Romanya [Uluslararası]

2) Umur Ş, Pekmezci GZ, Bölükbaş CS, Ateş C Bir Gümüş Martıda (Larus cachinnans) Türkiye Faunası İçin İki Yeni Nematod Türü; Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825) ve Paracuaria adunca (Creplin, 1846)., 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 10 / 2015, Erzurum [Ulusal]

3) Açıcı M, Umur Ş, Gürler AT, Sayılır AK Samsun yöresinde sık rastlanan ölümcül Fasciolosis gigantica olguları., 19.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Özet Kitabı, 10 / 2015, Erzurum [Ulusal]

4) Bölükbaş CS, Açıcı M, Pekmezci GZ, Gürler AT, Umur Ş. Samsun ilinde köpeklerde kene kaynaklı bazı protozoer ve ricketsial enfeksiyonların tespiti, 10 / 2015, Erzurum [Ulusal]

5) Açıcı M, Bölükbaş CS, Pekmezci GZ, Kaya S, Gürler AT, Gürler H, Genç O, Umur Ş. Orta Karadeniz bölgesi ve Sivas ilinde ruminant atıklarında Toxoplasma gondii ve Neospora caninum enfeksiyonlarının tespiti., 10 / 2015, Erzurum [Ulusal]

6) Gürler AT, Gori F, Bölükbaş CS, Deplaze P, Umur Ş, Açıcı M Türkiye’de Echinoccus multilocularis’in son konak tilkilerdeki yayılşı üzerine pilot çalışma, 10 / 2015, Erzurum [Ulusal]

7) Bölükbaş CS, Umur Ş, Açıcı M, Gürler AT. Bir porsukta (Meles meles) rastlanan parazitler, 10 / 2015, Erzurum [Ulusal]

8) Tilkilerde dışkı bakısnda rastladığımız parazitler, 10 / 2015, Erzurum [Ulusal]

9) Umur Ş Üniversiteli İşsizler, Veteriner Hekimler Örneği, 3 / 2015, İzmir [Ulusal]


Projeler1) Araştırmacı 9 - 2015 / 8 - 2018 | Durum : Devam ediyor.
Türkiye'de Echinococcus multilocularis'in moleküler karakterizasyonu, epidemiyolojisi ve insan sağlığı açısından riskli bölgelerin belirlenmesi

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Celil ATEŞ - Samsun, Kızılırmak Deltasında Manda ve Arakonaklarda Paramphistomid Türlerin Yayılışı ve Moleküler Teşhisi - Ondokuz Mayıs Üniv. - 7 / 2105
2) Yüksek Lisans - Taner Gürel - Erzincan Yöresinde Sığır ve Koyunlarda Thelazia Türlerinin Yayılışı ve Moleküler Teşhisi - Ondokuz Mayıs Üniv. - 7 / 2015