SERVET KÜTÜKCÜ

Doç.Dr. SERVET KÜTÜKCÜ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5463
OMÜ E-Posta
skutukcu@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Topoloji, Bulanık Topoloji, Bulanık Cebir

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1998
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / 2001
Doktora
Gazi Üniversitesi / 2006
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2009
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012
Profesörlük
-

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Topoloji Anabilim Dalı Başkanı