SÜLEYMAN KAPLAN

Prof.Dr. SÜLEYMAN KAPLAN

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Kırşehir
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
skaplan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Histoloji ve Embriyoloji, Stereoloji
İlgi Alanları
Stereoloji, Elektromanyetik Alan, Nörotoksikoloji, Periferik Sinir Yenilenmesi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara üniversitesi / 1982
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1987
Doktora
Hacettepe ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri / 1991
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1991
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1993
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2000

Akademik ve İdari Görevler Histoloji Embriyoloji Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı