Sinem İNAL

Arş. Gör. Sinem İNAL

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2832
OMÜ E-Posta
sinem.inal@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2013
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü Patoloji Anabilim Dalı / 2016

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji ABD Araşırma Görevlisi