SİBEL UÇAK SEMİRGİN

Dr. Öğretim Üyesi SİBEL UÇAK SEMİRGİN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Diagnostic Value Of Additional 18F-FDG PET/CT Imaging Using A Vaginal Catheter In Patients With Paravaginal Malignant Lesions, Nuclear Medicine Comm, 12 / 2016 [Uluslararası]

2) Meral Y, Gökalp G, Semirgin SU Determination of Helicobacter Infections with 14C Urea Breath Test (14C UBT) and Polymerase Chain Reaction (PCR) in Dogs and Treatment, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 1 / 2015 [Uluslararası]

3) Semirgin SU, Başoğlu T, Şahin M, Yapıcı O Diagnostic value of FDG-PET/CT in the detection of synchronous cancers, Journal of Experimental and Clinical Medicine, 5 / 2015 [Ulusal]

4) Propolis accelerates the consolidation phase in distraction osteogenesis. , J Craniofac Surg. , 9 / 2014 [Uluslararası]

5) Radionuclide Imaging With SPECT/CT in Suspected Cerebrospinal Fluid Leakage, Clin Nucl Med , 3 / 2012 [Uluslararası]

6) False Positive Uptake Of 18f-fluorodeoxyglucose İn The Liver İn PET/CT Scan: Case Report., Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 3 / 2012 [Ulusal]

7) Left ventricular aneurysm in the scope of gated perfusion SPECT: accuracy of detection and ejection fraction calculation., Int J Cardiovasc Imaging , 8 / 2008 [Uluslararası]

8) Miksiyon Sonrası Görüntülerin Eklenmesi ile Elde Edilen Yeni Renogram Eğri Paterninin Obstrüktif Böbrek Patolojisi Tanısına Katkısı, Journal of Experimental and Clinical Medicine, 1 / 2008 [Ulusal]

9) Costal Pseudarthrosis: A Rare Cause of Vivid Tracer Uptake on Bone Scan., Turk J Nucl Med , 4 / 2008 [Ulusal]

10) Frontal functions in young patients with essantial tremor: A case comparison study. , J Neuropsychiatry Clin. Neurosci , 2 / 2006 [Uluslararası]

11) Cold infarction areas of varying size in the presence of left ventricular disfunction: the impact on left ventricular ejection fraction determination by gated SPECT compared to radionuclide ventriculography, Hellenic Journal of Nuclear Medicine , 9 / 2005 [Uluslararası]

Derleme
1) Yeni Nesil Kardiyak Kameralar ve SPECT Yazılımları, 9 / 2016

2) Kardiyak Hibrit Görüntüleme-Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi, 4 / 2016

3) Benign ve malign tiroit hastalıklarında radyoaktif iyot tedavisi., 12 / 2012

Konferans Bildirisi
1) Semirgin SU, Başoğlu T, Şahin M, Yapıcı O Kadın Hastalarda Pelvik Patolojilerin F-18 FDG PET/BT ile Değerlendirilmesinde Vajinal Tüp Eşliğinde Alınan Görüntülerin Tanıya ve Lezyon Lokalizasyonuna Katkısı, 4 / 2015 [Ulusal]

2) Yapıcı O, Semirgin SU Paratiroit SPECT/BT’de Efektif Radyasyon Doz Risk Değerlendirmesi, 4 / 2015 [Ulusal]