SİBEL UÇAK SEMİRGİN

Dr. Öğretim Üyesi SİBEL UÇAK SEMİRGİN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2580
OMÜ E-Posta
sibelucak@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
sibelucak@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
Nükleer Tıp

Eğitim Bilgileri
Lisans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1993
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2001
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
Gazi Devlet hastanesi Uzman doktor