Sibel KANAT

Arş. Gör. Sibel KANAT

VETERİNER FAKÜLTESİ / BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
KuŞadasi Davutlar
OMÜ E-Posta
sibel.kanat@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hakimliği / 2015
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi