ŞEYMA YİĞİT

Arş. Gör. ŞEYMA YİĞİT

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


YayınlarKonferans Bildirisi
1) Kushiyev R., Erper İ., Saruhan İ., Özdemir İ.O, Toksöz Ş.,Tuncer C Repellent Effects of Some Entomopathogenic Fungi And Commercial Bioinsecticides Against Xylosandrus germanus Blandford (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae , 9 / 2017 [Uluslararası]

2) Asuman Mutlu, Şeyma Toksöz, Oğuzcan Ocaklı, Sevilhan Mennan,Gökhan Aydınlı Samsun’da Yoğun Tarımı Yapılan Farklı Domates Çeşitlerinin Kökur Nematodlarına Karşı Konukçu Seviyelerinin Belirlenmesi…, 2 / 2014, Antalya [Ulusal]

3) Kader Demirtaş, Asuman Mutlu, Şeyma Toksöz, Oğuzcan Ocaklı, Sevilhan Mennan Siyah Çay (Thea sinensis) Yeşil Çay (Camellia sinensis)’ın Kök-ur Nematodu (Meloidogyne arenaria) ve Domates Bitkisinin Gelişimine Olan Etkileri, 2 / 2014, Antalya [Ulusal]

4) Manzoor Hussain, Sevilhan Mennan, Asuman Mutlu, Şeyma Toksöz, Oğuzcan Ocaklı Lecanicillium muscarium’un Meloidogyne incognita’nın Üremesine ve Damtesteki Zararı ile Bitki Gelişimine Etkileri, 2 / 2014, Antalya [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) Saruhan I.,I Erper, S. Toksöz, C. Tuncer, I. Akça The effects of some essential oils on Callosobruchus chinensis L. (Coleoptera: Bruchidae), 5 / 2017, Konya [Uluslararası]

2) Toksöz, Ş., A. Akın, I. Saruhan, İ. Akça and İ. Kepenekci, 2017 Pre-studies Upon The Effect of Native Entomopathogenic Nematodes on Nymphs of Turkestan Cockroach [Shelfordella tartara Sauss (Dictyoptera: Blattellidae)]. , 9 / 2017, Tokat [Uluslararası]

3) Toksöz Ş., Oksal E., Atay T., Akça İ.,Kepenekci İ.. Effect of Entomopathogenic Fungus, Purpureocillium lilacinum (syn: Paecilomyces lilacinus) on Blatta orientalis and Shelfordella tartara under Laboratory Conditions , 9 / 2017 [Uluslararası]

4) Toksöz Ş., Hisaroğlu E., Akça R.and Saruhan i. .Evaluation of Some Commercial Products of Entomopathogenic Fungi as Biocontrol Agents for Graphosoma lineatum (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) , 9 / 2017 [Uluslararası]

5) Toksöz Ş., Kushiyev R., Baltacı E., Türk E., Saruhan İ.,Organik domates yetiştiriciliğinde zararlılar ile mücadele. “ Organik domates yetiştiriciliğinde zararlılar ile mücadele., 9 / 2017 [Uluslararası]

6) Akça, İ., Ş. Toksöz, İ. Saruhan, Ü. Serdar and B. Akyüz. Determination on damage ratios of Ambrosia beetles (Coleoptera: Scolytidae) in Hybrid Chestnuts. , 10 / 2017 [Uluslararası]

7) Meloidogyne ethiopica‟nın Biyolojik Mücadelesinde Trichoderma spp. Türlerinin Kullanımı , 9 / 2016 [Uluslararası]

8) Tarla Şartlarında Anaçların Kök-Ur Nematodu Meloidogyne arenaria‟ya Dayanıklılığının ve Verimin Değerlendirilmesi , 9 / 2016 [Uluslararası]

9) Manzoor Hussain, Safdar Anwar, Sevilhan Mennan, Asuman Mutlu, Şeyma Toksöz, Oğuzcan Ocaklı Meloidogyne incognita’nın Farklı Başlangıç Populasyonlarının Hassas Bamya Çeşitlerindeki Üreme Oranı ve Bitki Gelişimine Etkileri…, 2 / 2014, Antalya [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) KÖK-UR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE SPP.)’NİN BİYOLOJİK MÜCADELESİNDE TRİCHODERMA SPP. KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR., 7 / 2015

Dergi Makalesi
1) Akça İ, İ. Saruhan, Ş. Toksöz, H. Demirsoy and L. Demirsoy. Determination of food preference of Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae) in different strawberry varieties. International Journal of Agriculture Innovations and Research. , IJAIR, 10 / 2017 [Uluslararası]

2) Saruhan I., Ş. Toksöz, İ. Erper Evaluation of some entomopathogenic fungi against the fall webworm (Hyphantria cunea Durry, Lepidoptera: Arctidae), Selcuk J Agr Food Sci,, 6 / 2017 [Ulusal]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 10 - 2013 / 10 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Kök -ur nematodlarının biyolojik mücadelesinde Trichoderma türlerinin kullanım olanakları üzerinde araştırmalar.
2) TÜBİTAK - Yürütücü 2 - 2011 / 6 - 2012 | Durum : Tamamlandı.
Bitki Fungal hastalıklarında Coleus forskohlii kullanımı.