Şevki Serhat BAYDIN

Doç.Dr. Şevki Serhat BAYDIN

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2519
OMÜ E-Posta
sevkiserhat.baydin@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Beyin ve Sinir Cerrahisi
İlgi Alanları
Vasküler Cerrahi, Nöro-onkolojik Cerrahi, Cerrahi Nöroanatomi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005
Yüksek Lisans
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği / 2013
Doktora
Florida Üniversitesi, A.B.D. McKnight Brain Institute Prof.Dr. Albert L. Rhoton Jr. Cerrahi Mikroşirurji Laboratuvarı / 2014
Yrd. Doçentlik
Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. / 2019
Doçentlik
Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. / 2020