SEVİM DEMİR

Arş. Gör. SEVİM DEMİR

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Mersin (İçel)
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1191
OMÜ E-Posta
sevim.demir@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
dmrsevm@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

Eğitim Bilgileri
Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ Bahçe Bitkileri Bölümü / 2011
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bahçe Bitkileri ABD / 2014
Doktora
--Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bahçe Bitkileri ABD