SERKAN GÜRGÖZE

Dr. Öğretim Üyesi SERKAN GÜRGÖZE

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Elazığ
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5051
OMÜ E-Posta
serkan.gurgoze@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Jeomorfoloji
İlgi Alanları
Tektonik, Jeomorfoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Karst, Buzul

Eğitim Bilgileri
Lisans
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakütesi, Coğrafya Bölümü / 2013
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2016
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / 2020