Serhat ERAİL

Arş. Gör. Serhat ERAİL

/
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
TekkekÖy
Yabancı Diller
ingilizce
Telefon ve Dahili
(545) 879-2759 / 5657
OMÜ E-Posta
serhat.erail@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi/Antrebörlük Eğitimi
Yüksek Lisans
OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı
Doktora
OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dal