Semih KURT

Arş. Gör. Semih KURT

VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Balıkesir
OMÜ E-Posta
semih.kurt@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği / 2019
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı / 2020