SELİM AYTAÇ

Doç.Dr. SELİM AYTAÇ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ

» Verdiği Dersler


Nişasta ve Şeker Bitkileri

Yağ Bitkileri

Tarla Bitkileri

Populasyon Genetiği

Tarımsal Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı

Gıda Dışı Yağ Bitkileri

Kısıtlı Şartlarda Ürün Yönetimi

Uzmanlık Alanı

Hızlı Çoğaltım Teknikleri