SELİM AYTAÇ

Doç.Dr. SELİM AYTAÇ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ


YayınlarHakemlik
1) , 1 / 2015

2) , 10 / 2014

Dergi Makalesi
1) Selim AYTAÇ, Şahin GİZLENCİ, Emel Karaca ÖNER, Mustafa ACAR Glycosinolate changes in rapeseed varieties in advanced generations, Frican Journal of Plant Science, 11, 6, 6 / 2017, 10.5897/AJPS2016.1507 [Uluslararası]

2) Ali Kemal AYAN, İsmet BOZ, Cevahir KAYNAKÇI, Selim AYTAÇ Suppliers of Organic Food: Evidence From Sisli, International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM, 5, 6, 6 / 2017, 10.18535/ijsrm/v5i6.29 [Uluslararası]

3) Selim AYTAÇ, Ali Kemal AYAN, Mustafa ACAR, Şahin GİZLENCİ AN INVESTIGATION ON THE USE OF TOBACCO SEEDS FOR BIODIESEL PRODUCTION, International Journal of Agriculture and Environmental Research, 2, 6, 12 / 2016 [Uluslararası]

4) Emel Karaca Öner, Selim AYTAÇ Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te, Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg, 6, 2, 9 / 2016 [Ulusal]

5) Emel KARACA ÖNER, Selim AYTAÇ The Effect In The Yield And Some Quality Crıterıa Of The Planting Tımes And Pre- Treatments Tuber In The Early Potato (Solanum tuberosum L.), TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, 1, 2, 10 / 2014 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Boya Bitkileri ve İçerikleri , 9 / 2015 [Ulusal]

2) Karadeniz Bölgesi'nin Organik Tarım Alanları ve Fırsatları, 10 / 2015 [Ulusal]


Projeler1) TÜBİTAK - Araştırmacı 7 - 2013 / 7 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Genel ve Özel Kombinasyon Yeteneği Yüksek Kendilenmiş Kolza Hatlarında Yüksek Verimli Çeşit/Çeşitlerinin Geliştirilerek Ülke Ekonomisine Kazandırılması
2) TÜBİTAK - Araştırmacı 10 - 2012 / 10 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Türk (Oriental) Tütünlerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Farklı Teknolojik Özelliklere Sahip Hatların Tanımlanması
3) TÜBİTAK - Araştırmacı 7 - 2013 / 3 - 2018 | Durum : Tamamlandı.
Soyada İkinci Ürün Koşullarina Uygun Erkenci, Yüksek Verimli Ve Kaliteli Çeşit Islahi Ve Yeni Melez Populasyonlarin Oluşturulmasi
4) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 7 - 2015 / 7 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Ülkemizde Tütün Bitkisi Tarla Atıklarının Biyoenerji ve Hayvan Yemi Amaçlı Kullanım İmkanlarının Araştırılması
5) Yürütücü 9 - 2017 / 9 - 220 | Durum : Devam ediyor.
: KENEVİR (Cannabis sativa ssp sativa) POPULASYONLARINDAN THC ORANI DÜŞÜK GENOTİPLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Tuğba AVŞAR - 4 / 2015
2) Yüksek Lisans - İlknur BAKi - 2 / 2015
3) Yüksek Lisans - Bahri Can BÜTÜNER - 9 / 2015
4) Doktora - Çiğdem YİĞEN - 2 / 2015