Selçuk GÜRZ

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk GÜRZ

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Tarsus
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3618
OMÜ E-Posta
selcukgurz@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
selcuk_gurz@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Göğüs Cerrahisi
İlgi Alanları
Toraks Onkolojisi, Spontan Pnömotoraks, Toraks Duvarı Deformiteleri, Toraks Travmaları

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp / 2008
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı / 2015
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı / 2019

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Uzman