SENEM ÇENGEL KURNAZ

Doç.Dr. SENEM ÇENGEL KURNAZ

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Avcu,Gülhadiye; Belet,Nursen; Kurnaz,Senem Cengel; Karli,Arzu; Sensoy,Gülnar; Pott's puffy tumor in a 12-year-old boy, Pediatrics International, 57, 1, 2 / 2015, 10.1111/ped.12440 [Uluslararası]

2) Genc,G; Koyuncu,M; Kutlar,G; Guvenc,T; Gacar,A; Aksoy,A; Arslan,S; Kurnaz,S C; Does systemic clarithromycin therapy have an inhibitory effect on tympanosclerosis? An experimental animal study, The Journal of Laryngology & Otology, 129, 02, 1 / 2015, 10.1017/S0022215114003430 [Uluslararası]

3) Yılmaz,Seda; Baş,Burcu; Özden,Bora; Selçuk,Ümit; Çengel Kurnaz,Senem; DEEP NECK INFECTION AFTER THIRD MOLAR EXTRACTION, Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 49, 2, 4 / 2015, 10.17096/jiufd.82633 [Ulusal]

4) Kucuk,Harun; Kurnaz,Senem Cengel; Kutlar,Gokhan; Treatment expectations and quality of life outcomes of patients with laryngeal cancer based on different treatment methods, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 5 / 2014, 10.1007/S00405-014-3066-7 [Uluslararası]

5) S.Ç.Kurnaz, A.Aksoy, D. Güvenç, T.Güvenç, A.Aksoy Does Resveratrol Have a Protective Effect on Tympanosclerosis Formation in Experimentally Induced Otitis media? , The Journal of Intenational Advanced Otology, 10, 1, 1 / 2014, 10.5152/iao.2014.007 [Uluslararası]

6) Kocamanoglu,I S; Cengel Kurnaz,S; Tur,A; Effects of lignocaine on pressor response to laryngoscopy and endotracheal intubation during general anaesthesia in rigid suspension laryngoscopy, The Journal of Laryngology & Otology, 12 / 2014, 10.1017/S0022215114003077 [Uluslararası]

7) Taflan,Tuğba; Gūngōr,İnci; Çengel Kurnaz,Senem; Gūngōr,Levent; Optıc Neuropathy Secondary to Inflammation of Sphenoidal Sinuses and Onodi Cell Polyps: A Case Report, Ocular Immunology and Inflammation, 21, 3, 6 / 2013, 10.3109/09273948.2013.766215 [Uluslararası]

8) Çengel,Senem; Bayraktar,Cem; Aksoy,Ahmet; Atmaca,Sinan; Akpolat,İlkser; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 yıllık süreçte baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi deneyimimiz -50 vaka, Journal of Experimental and Clinical Medicine, 7 / 2012, 10.5835/jecm.omu.29.02.010 [Ulusal]

9) ÇENGEL,Senem; HOŞAL,A. Şefik; Retropharyngeal Liposarcoma Presenting with Dysphagia and Weight Loss: Case Report, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30, 4, AĞUSTOS / 2010, 10.5336/medsci.2008-8521 [Uluslararası]

10) S. Atmaca, S. Cengel, M. Gumussoy, G. Kutlar, M. Acici, M. Hokelek Counting Larvae in a Farmer's Ear:23, The Journal of International Advanced Otology , 1 / 2009 [Uluslararası]

11) Çengel,Senem; Alper Şenkal,H.; Faruk Ünal,Ö.; Infantile myofibromatosis: Solitary type, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 3, 4, 12 / 2008, 10.1016/j.pedex.2008.04.002 [Uluslararası]

12) Atmaca,Sinan; Erol,Yesim; Coban,Ahmet Yilmaz; Yildiz,Levent; Cengel,Senem; Koyuncu,Mehmet; Does exogenous nitric oxide influence tympanosclerosis? An experimental study, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 72, 12, 12 / 2008, 10.1016/j.ijporl.2008.09.008 [Uluslararası]

13) Atmaca,Sinan; Bayraktar,Cem; Çengel,Senem; Koyuncu,Mehmet; Tularemia is becoming increasingly important as a differential diagnosis in suspicious neck masses: experience in Turkey, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 266, 10, 12 / 2008, 10.1007/s00405-008-0891-6 [Uluslararası]

14) Cengel,Senem; Akyol,Umut; Response to A. Lee, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 71, 2, 2 / 2007, 10.1016/j.ijporl.2006.08.016 [Uluslararası]

15) Images in Cardiovascular Medicine. Cardiovocal Syndrome Associated with Huge left Atrium, Circulation, MART / 2007, 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.649814 [Uluslararası]

16) Cengel,S.; Akyol,M.U.; The role of topical nasal steroids in the treatment of children with otitis media with effusion and/or adenoid hypertrophy, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 70, 4, 4 / 2006, 10.1016/j.ijporl.2005.08.013 [Uluslararası]

17) Sarac,Sarp; Cengel,Senem; Sennaroglu,Levent; Pneumolabyrinth following traumatic luxation of the stapes into the vestibule, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 70, 1, 1 / 2006, 10.1016/j.ijporl.2005.05.016 [Uluslararası]

Kitap Bölümü
1) Ağrı Sendromları; Multidisipliner Bakış, 6 / 2015 [Ulusal]

2) Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi , 4 / 2011 [Ulusal]

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Esra Kavaz - ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONRASI ORAL PROPOLİS UYGULAMASININ MUKOZAL YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 6 / 2015
2) Doktora - Ahmet Aksoy - Baş-Boyun Skuamöz Hücreli Karsinom Hastalarında Oksidatif Stres ve Antioksidan Kapasitenin Araştırılması - 10 / 2013
3) Doktora - Harun Küçük - Larinks Epidermoid Karsinomlu Hastalarda Cerrahi, Radyoterapi, veya Kemoradyoterapi Sonrası Hayat kalitesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi - 10 / 2012
4) Doktora - Tahir Tulga - Biber Gazı Uygulamasının Hava Yolu Üzerine Histopatolojik Etkisinin Deneysel olarak Araştırılması - 6 / 2011
5) Doktora - Erdem Özdemir - Deneysel Oluşturulmuş Akustik Travmaya Bağlı İşitme Kaybında Transtimpanik Steroid Tedavi Etkinliğinin Araştırılması - 5 / 2008