Soner ÇANKAYA

Prof.Dr. Soner ÇANKAYA

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5676
OMÜ E-Posta
scankaya@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Biyoistatistik, Biyometri

Eğitim Bilgileri
Lisans
OMÜ - Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü / 1997
Yüksek Lisans
SDÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı / 2017
Doktora
ÇÜ - Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyometri Bilim Dalı / 2005
Doçentlik
OMÜ - Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı / 2010

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. 2018-...
Ordu Üniversitesi Prof. Dr. 2015-2018
Ordu Üniversitesi Doç. Dr. 2013-2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. 2010-2012
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yard. Doç. Dr. 2008-2010
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Araş. Gör. 2006-2008
Çukurova Ünniversitesi Araş. Gör. 1999-2006
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araş.Gör. 1998-1999