SAİT BİLGİÇ

Prof.Dr. SAİT BİLGİÇ

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Besni-Adıyaman
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2267
OMÜ E-Posta
sbilgic@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Morfoloji(Anatomi)

Eğitim Bilgileri
Lisans
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 1981
Yüksek Lisans
Doktora
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Morfoloji Anabilim Dalı / 1987
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı / 1988
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı / 1989
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı / 1997

Akademik ve İdari Görevler OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür 1996-2002
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör