ŞABAN ESEN

Prof.Dr. ŞABAN ESEN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Bafra
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2736
OMÜ E-Posta
saban.esen@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1991
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1999
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2005
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2010

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Başhekim Yardımcılığıı