RIZA KARAGÖZ

Prof.Dr. RIZA KARAGÖZ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ünye/Ordu
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5451
OMÜ E-Posta
rkaragoz@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
rkaragoz5255@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Kafkas Tarihi, Osmanlı Sosyal ve İdari Tarihi, Karadeniz Bölgesinde Ayanlık ve Hanedanlar

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1990
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1993
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1998
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1999
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2011
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2016

Akademik ve İdari Görevler OMÜ-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı 2019 - Devam
OMÜ-İnsan ve Toplum Bil. Fak. Tarih Böl. Bölüm Başkanı 2022 - Devam
OMÜ-Fen Edb. Fak. Tarih Böl. Bölüm Başkanı 2019 - 2022
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan 2018-2022
OMÜ-Fen Edebiyat Fak. Dekan Yardımcısı 2016 - 2017
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölüm Başkanı Yardımcısı 2010 - 2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2008 - 2009
OMÜ - Tarih ABD Ana Bilim Dalı Başkanı 2019 - 2022