RECEP YILMAZ

Doç.Dr. RECEP YILMAZ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Erzurum
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 445-1138 / 7913
OMÜ E-Posta
recep.yilmaz@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
İletişim Kuramı, Yazınsal İletişim, Reklam İletişimi, Kurumsal İletişim Yönetimi
İlgi Alanları
İletişim Felsefesi, Medyada Gerçekliğin Temsili, Reklam Yazarlığı, Anlatı Kuramları ve Senaryo Yazımı, Medya ve Toplumsal Değişim

Eğitim Bilgileri
Lisans
Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / 2005
Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı / 2008
Doktora
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı / 2014
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi / 2015
Doçentlik
ÜAK - Yükseköğretim Kurulu / 2018

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Danışmanı Ocak 2022-(Halen)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Doçent Doktor Ağustos 2018-(Halen)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, OMÜ Araştırma Politikaları Komisyonu Üyesi, 2017-(Halen)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, OMÜ Kalite Komisyonu Üyesi, 2016-2017 / 2022-(Halen)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Eylül 2016-(Halen)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2016-2020
Orta Karadeniz İletişim Çalışmaları Dergisi, Baş Editör, 2015-(Halen)
Orta Karadeniz İletişim Çalışmaları Dergisi, Dergi Sorumlusu, 2015-(Halen)
OMÜ Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2018
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı, 2015-(Halen)