AHMET ÖZTÜRK

Doç.Dr. AHMET ÖZTÜRK

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Ozturk, A., Demirsoy, L., Demirsoy, H., Asan, A., Gül, O. Phenolic compounds and chemical characteristics of pears (Pyrus communis L.), International Journal of Food Properties, 18, 3, 1 / 2015, 10.1080/10942912.2013.835821 [Uluslararası]

2) Ozturk, A., Demirsoy, L., Demirsoy, H., Ozturk, S. Quality Characteristics and Phenolic Compounds of European Pear Cultivars, African Journal of Traditional Complementary Alternative Medicine., 12, 5, 8 / 2015 [Uluslararası]

3) Aşı Zamanı ve Yöntemlerinin Kivide (Actinidia deliciosa, A. Chev) Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkileri., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32, 1, 1 / 2015 [Uluslararası]

4) Ozturk, A., Demirsoy, L., Demirsoy, H., Ozturk, S., Quality characteristics and phenolic compounds of European pear cultivars, African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 12, 5, 8 / 2015 [Uluslararası]

5) Öztürk, A., Yazıcıoğlu, E. Aşı Zamanı ve Yöntemlerinin Kivide (Actinidia deliciosa, A. Chev) Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimine Etkileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32, 1, 1 / 2015 [Ulusal]

6) Ozturk, A., Serdar, U., Gürgör, P.N., Korkmaz, A. The effect of different nursery conditions on some of the leaf and stomata characteristics in Chestnuts, Journal of Applied Botany and Food Quality, 87, 1, 10 / 2014, 10.5073/JABFQ.2014.087.027 [Uluslararası]

7) Öztürk, A., Demirsoy, L. Değişik gölgeleme uygulamalarının ‘Sweet Charlie’ çilek çeşidinde büyümeye etkisinin kantitatif analizlerle incelenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29, 2, 5 / 2014, 10.7161/anajas.2014.29.2.87-99 [Uluslararası]

8) Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü Çilekte Net Asimilasyon Oranı ve Nispi Büyüme Hızı Üzerine Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Etkisi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 29, 3, 11 / 2014, 10.7161/anajas.2014.29.3.167-173 [Uluslararası]

9) Ozturk, A., Demirsoy, L. Promising pear genotypes from North Anatolia, Turkey: Preliminary Observations, Journal of the American Pomological Society, 67, 0 / 2013 [Uluslararası]

10) Serdar, Ü., Öztürk, A., Akyüz, B. Cevizde Çeşit Değiştirme Aşısı: Kabuk Altı (Çoban) Aşı., Hasad, 335, 0 / 2013 [Ulusal]

11) Demirsoy, L., Öztürk, A., Serçe, S., Çileklerde (Fragaria) çiçeklenme ile fotoperiyot arasındaki ilişkiler, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 0 / 2012 [Ulusal]

12) Ozturk, A and Serdar, U. Effects of different nursery conditions on the plant development and some leaf characteristics in Chestnuts (Castanea sativa Mill.), Australian. J. C. Sci., 5, 0 / 2011 [Uluslararası]

13) Öztürk, B., Özcan, M., Öztürk, A. Farklı anaç çapları ve aşılama zamanının kivi fidanı üretiminde aşı başarısı ve fidan büyümesi üzerine etkileri, J. of Agric. Sci., 17, 0 / 2011 [Uluslararası]

14) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Uzun S., and Öztürk, A., The Effects of Different Periods of Shading on Growth and Yield in ‘Sweet Charlie’ Strawberry, Europ. J. Hort. Sci., 72, 0 / 2007 [Uluslararası]

15) Öztürk, A., Demirsoy, L. Gölgelemenin Camarosa Çilek Çeşidinde Büyümeye Etkisinin Kantitatif Analizlerle incelenmesi, OMU, Ziraat Fak. Dergisi, 21, 3, 11 / 2006 [Ulusal]

16) Demirsoy, H., L. Demirsoy ve Öztürk, A., Improved model for the non-destructive estimation of strawberry leaf area., Fruits, 60, 0 / 2005 [Uluslararası]

17) Öztürk, A., Demirsoy, L. Değişik gölgeleme uygulamalarının Camarosa çilek çeşidinde verim ve büyüme üzerine etkileri., Bahçe, 33.0, 1-2, 5 / 2004 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Öztürk, A., Demiesoy, L., Evaluation of Relationships between Pear Genotypes using SSR Markers, 9 / 2015 [Uluslararası]

2) Öztürk, A., Öztürk, B., Demirel, G., Karakaya, O., ‘Abate Fetel’ Armut Çeşidinin Meyve Tutumu Üzerine Aminoetoksivinilglisin (AVG) Uygulamalarının Etkisi, 8 / 2015 [Ulusal]

3) Öztürk, A., Serdar, Ü., Çoban, N. Bazı Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Samsun Ekolojisindeki Performansı Üzerine İlk Gözlemler, 8 / 2015 [Ulusal]

4) Öztürk, A., Demirsoy, L., Demirel, G., Seçilmiş Bazı Armut Genotiplerinin Samsun Ekolojisindeki Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, 8 / 2015 [Ulusal]

5) Öztürk, A. Samsun ili organik meyveciliği, 10 / 2015 [Ulusal]

6) Öztürk, B., Özcan, M., Öztürk, A., Kivide Fidan Gelişimi ile Vejetatif Gelişme Parametreleri Arasındaki İlişkiler., VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1, 11 / 2011 [Ulusal]

7) Topcu, K., Serdar, U., Ozturk, A., Genc, M. A Chestnut Monument Tree in Sinop:Padisah Kestanesi, Acta Horticulturae, 1, 815, 3 / 2009 [Uluslararası]

8) Demirsoy, L., Öztürk, A., Serdar, Ü., Duman, E. Saklı Cennet Camili'de Yetiştirilen Yerel Armut Çeşitleri., V. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu, 1, 0 / 2007 [Ulusal]

9) Demirsoy, H., Balcı, G., Öztürk, A., Serdar, Ü. Saklı Cennet Camili’de Yetiştirilen Yerel Erik ve Kiraz Çeşitleri., V. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu, 1, 0 / 2007 [Ulusal]

10) Serdar, Ü., Ersoy, B., Öztürk, A., Demirsoy, H. Saklı Cennet Camili’de Yetiştirilen Yerel Elma Çeşitleri, V. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu, 1, 0 / 2007 [Ulusal]

11) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Bilgener, S., Öztürk, A., Ersoy, B., Çelikel, G., Balcı G., Samsun'da yapılan böğürtlen çeşit adaptasyon çalışmaları, II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 1, 0 / 2006 [Ulusal]

12) Demirsoy, L., Demirsoy, H., Bilgener, S., Ersoy, B., Öztürk, A., Balcı G., Çelikel, G., Samsun'da yapılan ahududu çeşit adaptasyon çalışmaları. , II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 1, 0 / 2006 [Ulusal]

13) Ozturk, A., Serdar, U., Balci, G. The Influence of Different Nursery Conditions on Graft Success and Plant Survival Using the Inverted Radicle Grafting Method on the Chestnut., Acta Horticulturae, 1, 815, 3 / 04 [Uluslararası]

Konferans Sunumu
1) Ozturk, A., Ozturk, B. The Rootstock Influences Growth and Development of ‘Deveci’ Pear, 1, 1, 12 / 2014 [Uluslararası]


Projeler1) BAP - Araştırmacı
Camarosa” Çilek Çeşidinde Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Büyüme Üzerine Etkileri
2) BAP - Araştırmacı
Sinop İlindeki Yerel Armut Genotiplerinin Morfolojik, Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
3) BAP - Araştırmacı
Ümitvar Bazı Armut Genotiplerinin Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi
4) BAP - Araştırmacı
Modern Meyve Bahçesi Tesisi
5) TÜBİTAK - Araştırmacı
Orta Karadeniz Bölgesi İçin Üstün Kestane Genotiplerinin Belirlenmesi ve Çeşit Tescili
6) Yürütücü 11 - 2015 / 5 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Ümitvar Armut Genotiplerinin Bazı Ayva ve Armut Anaçlarıyla Aşı Uyuşma/Uyuşmazlık Durumlarının Belirlenmesi
7) Yürütücü 12 - 2015 / 12 - 2018 | Durum : Devam ediyor.
Modern armut bahçesi kurulumu

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Gizem DEMİREL - Fenolik Maddelerin armutta aşı uyuşmazlığıyla ilişkisinin belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2015