ÖZLEM AYVAZ TUNÇ

Dr. Öğretim Üyesi ÖZLEM AYVAZ TUNÇ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ


YayınlarSergiler
1) Galeri Çankaya , Ankara 8 Mart Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Karma Sergi, 3 / 2017 , Galeri Çankaya , Ankara [Ulusal]

2) Sanatçılar ve Sanatseverler Derneği İstanbul Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 3 / 2017 , Sanatçılar ve Sanatseverler Derneği İstanbul [Ulusal]

3) Rezekne/ Letonya V. International Scientific and Practical Conference “Arts And Music In Cultural Discourse” karma sergi, 11 / 2016, Rezekne/ Letonya [Uluslararası]

4) 22nd International Biennial Of Humour And satire In The Arts/Ibhsa–Gabrovo, Bulgaristan (16Mayıs-30 Eylül), 5 / 2015 [Uluslararası]

5) Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu, Samsun, 29 Ekim-05 Kasım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi, , 10 / 2015 , Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu, Samsun, 29 Ekim-05 Kasım [Ulusal]

6) Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu, Samsun, 19-29 Mayıs Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi,, 5 / 2015 , Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu, Samsun, 19-29 Mayıs [Ulusal]

7) Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Erzincan, 15-24 Nisan "Birlikte-III" Karma Sergi,, 4 / 2015 , Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Erzincan, 15-24 Nisan [Ulusal]

8) Galeri M Sanat Galerisi, Ankara, 14-21 Mart Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, , 3 / 2015 , Galeri M Sanat Galerisi, Ankara, 14-21 Mart [Ulusal]

9) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Samsun, 21-27 Şubat "Birlikte-II" Karma Sergi, , 2 / 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Samsun, 21-27 Şubat [Ulusal]

10) Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu- Eskişehir, 14-15-16 Mayıs “Sanat Eğitiminde Dönüşümler” Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (ANADOLU – USES),, 5 / 2014 - , Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu- Eskişehir, 14-15-16 Mayıs [Uluslararası]

11) PİAZZA Alışveriş Merkezi Sergi Salonu, Samsun,17 Ekim OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından Türkmenlere yardım amacıyla düzenlenen “Renklerden Gönüllere” konulu karma sergi, , 10 / 2014 - , PİAZZA Alışveriş Merkezi Sergi Salonu, Samsun,17 Ekim [Ulusal]

12) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu, Eskişehir 2014 “Ucube” Konulu Kişisel İllüstrasyon Sergisi, 5-11 Mayıs 2014, 5 / 2014, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu, Eskişehir [Ulusal]

13) Manas Akademi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi (Manas Akademi) 20 Mayıs-20 Haziran 2013, 5 / 2013 , Manas Akademi [Ulusal]

14) Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu, Samsun, 08-15 Mart 2013 8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Kadın” Konulu Karma Resim-Heykel Sergisi, , 3 / 2013 , Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu, Samsun, 08-15 Mart 2013 [Ulusal]

Dergi Makalesi
1) Material Development Based on Digital Storytelling Activities And Assessment of Students’ Views’, International Journal of Evaluation andResearch in Education (IJERE), 3 / 2017 [Uluslararası]

2) ‘The Contribution Of Sculpture Courses In Drawing MethodsToThe Perception Of Three-Dimensional (3d) Objects AndToTheProcess Of ApplyingThe Objects On Two-Dimensional (2d) Surfaces’ , “Arts And Music In Cultural Discourse” , 11 / 2016 [Uluslararası]

3) Arş. Gör. Özlem Ayvaz Tunç, Arş. Gör. Esen Karadağ POSTMODERNDEN OLUŞTURMACILIĞA DİJİTAL ÖYKÜLEME , JRET - Journal of Research in Education and Teaching-Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 2, 4, 11 / 2013 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Özlem AYVAZ TUNÇ, Ramazan TİLKİ, Esen KARADAĞ, ‘Using Interactive EducationTo End Traditional Method’, 7 / 2007 [Uluslararası]


Projeler1) TÜBİTAK - Diğer Görev 6 - 2012 / 6 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Yetişkin Zihinsel Engelli Bireylere Beceri Öğretimi için Ailelere Yönelik Mobil Destekli Çevrimiçi Etkinliği, 110K545 no'lu Tübitak Projesi