ÖZLEM TERZİ

Dr. Öğretim Üyesi ÖZLEM TERZİ

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
ingilizce
Telefon ve Dahili
(505) 773-3786 / 3208
OMÜ E-Posta
ozlem.terzi@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Halk Sağlığı

Eğitim Bilgileri
Lisans
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2001
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı / 2010
Doktora
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı / 2010
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TıpFakültesi, Halk Sağlığı Anabilim dalı / 2015

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kurul Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim dalı Yardımcı Doçent Doktor